Komisijas

Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gints TETEROVSKIS
Komisijas locekle Gunta VANAGA
Komisijas loceklis Aleksandrs FINS
Komisijas locekle Inese PURA
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS „LICENCĒŠANAS KOMISIJA” NOLIKUMS
Vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja Ilze RUBENE
Komisijas sekretāre  Inga KRIEVA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Sarmīte SVILĀNE
Komisijas locekle  Iveta VEĻĶERE
Komisijas locekle  Alla KEOMEĢE
Komisijas locekle  Velga VIMBA
Pašvaldības iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Aiva EGLE
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Arita PRIŽAVOITE
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Agnese FORSTERE
Komisijas locekle Ieva PĀRUPE
Komisijas locekle Ieva BOLOVŅIKOVA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Agnese FORSTERE
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Inese RANDA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS
Apstādījumu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Anda KLINTS
Komisijas loceklis Āris KREICIS
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
Komisijas locekle Zigmārs MAZULIS
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Māra KAULIŅA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Inese ČIBALA
Komisijas locekle Evita BONDARE
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Ineta BĒRZIŅA
Komisijas sekretāre
Eleonora ILSJĀNE
Komisijas locekle Vēsma KALĒJA
Komisijas locekle Ziedīte AIGARE
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Līga SMOĻAKA

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS
Komisijas loceklis
Andris MIČULIS
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS
Komisijas loceklis Arturs UPĪTS
Komisijas loceklis Mārtiņš AUGSTKALNIETIS
Komisijas loceklis Āris KREICIS

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Komisijas sēžu protokoli, lēmumi
Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības policijas pārstāvis
Komisijas loceklis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis
Komisijas loceklis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāvis
Komisijas loceklis Veselības inspekcijas pārstāvis
Komisijas loceklis Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts policijas pārstāvis
Komisijas loceklis Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis
Komisijas loceklis Latvijas Republikas Zemessardzes pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts meža dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts vides dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS
Skip to content