Komisijas - Alūksnes novads

Komisijas

Alūksnes novada pašvaldības komisijas
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sanita BUKANE
Komisijas locekle Ilze RUBENE
Komisijas locekle Inga OZOLIŅA
Komisijas locekle Inese PURA
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS „LICENCĒŠANAS KOMISIJA” NOLIKUMS
Licencēšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Alūksnes novada vēlēšanu komisija, e-pasts: nvk@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja Ilze RUBENE
Komisijas locekle Gundega ANDERSONE
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Jūlija KRŪZĪTE
Komisijas locekle Iveta VEĻĶERE
Komisijas locekle Velga VIMBA
Komisijas locekle Ilona ZUČIKA
Iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Aiva EGLE
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra KAPULINSKA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Agnese FORSTERE
Komisijas locekle Ieva BOLOVŅIKOVA
Komisijas locekle Una TETERE-TETEROVSKA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Zemes lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Agnese FORSTERE
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese RANDA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS
Zemes lietu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Apstādījumu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Inese RANDA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Āris KREICIS
Komisijas loceklis Zigmārs MAZULIS
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Apstādījumu aizsardzības komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Daiga JURSA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Evita BONDARE
Komisijas locekle Anna GAILIŠA
Komisijas locekle Rimma MELLENBERGA
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
Dzīvokļu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas vadītāja Ineta BĒRZIŅA
Komisijas locekle
Līga SMOĻAKA
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Daiga SLIŅĶE
Komisijas locekle Ieva RAKOVA
Komisijas locekle Līga AMOSOVA

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Arturs DUKULIS, Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvis
Komisijas loceklis
Āris KREICIS, Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvis
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs
Komisijas loceklis Andris MIČULIS, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecākais mežzinis

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli, lēmumi
Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs Dzintars ADLERS – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs,
t. 29299933, e-pasts: dzintars.adlers@aluksne.lv;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Gints ILVA – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona, komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
t. 29355854, e-pasts: gints.ilva@vugd.gov.lv;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS – Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos, komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
t. 22001034, e-pasts: aivars.fomins@aluksne.lv;
Komisijas loceklis Ingus BERKULIS – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors, t. 28686707,
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv;
Komisijas loceklis Ardis TOMSONS – Alūksnes novada pašvaldības policijas pārstāvis,
t. 29106990, e-pasts: ardis.tomsons@aluksne.lv;
Komisijas loceklis Ilze POSTA – Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis,
t. 26323749, e-pasts: ilze.posta@aluksne.lv;
Komisijas loceklis Indra BĒRZIŅA – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve,
t. 26418026, e-pasts: indera55@inbox.lv;
Komisijas loceklis Maruta KAULIŅA – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāve,
t. 29710918, e-pasts: maruta.kaulina@inbox.lv;
Komisijas loceklis Evita KUPČA – Veselības inspekcijas pārstāve,
t. 27039032, e-pasts: evita.kupca@vi.gov.lv;
Komisijas loceklis Indra TOMIŅA – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve,
t. 26469300, e-pasts: indra.tomina@pvd.gov.lv;
Komisijas loceklis Ivars MEDNIS – Valsts policijas pārstāvis,
t. 25484655, e-pasts: ivars.mednis@vidzeme.vp.gov.lv;
Komisijas loceklis Raimonds KUBLICKIS – Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis,
t. 29153298, e-pasts: raimonds.kublickis@mil.lv;
Komisijas loceklis Jānis FREIMANIS – Latvijas Republikas Zemessardzes 31. Kājnieku bataljona pārstāvis,
t. 29295424, e-pasts: janis.freimanis@mil.lv;
Komisijas loceklis Raimonds KUBLICKIS – Valsts robežsardzes pārstāvis,
t. 28646510, e-pasts: raimonds.kublickis@rs.gov.lv;
Komisijas loceklis Māris ĶĪSELIS – Valsts meža dienesta pārstāvis,
t. 26428890, e-pasts: maris.kiselis@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv;
Komisijas loceklis Ilze LUIKA – Valsts vides dienesta pārstāve,
t. 26192856, e-pasts: ilze.luika@ vvd.gov.lv;
Komisijas loceklis Jānis NAGLIS – akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis,
t. 29152893, e-pasts: Janis.Naglis@sadalestikls.lv;
Komisijas loceklis Viktors MELECIS – Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis,
t. 29276199, e-pasts: viktors.melecis@lvceli.lv.
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS
Stipendiju piešķiršana komisija
Komisijas priekšsēdētāja Gunta KUPČA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Maruta KAULIŅA
Stipendiju piešķiršana komisijas NOLIKUMS

 

Skip to content