Komisijas - Alūksnes novads

Komisijas

Alūksnes novada pašvaldības komisijas
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA, tālr. 27772801, svetlana.soldatova@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sanita BUKANE
Komisijas locekle Ilze RUBENE
Komisijas locekle Inga OZOLIŅA
Komisijas locekle Inese PURA
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
Alūksnes novada pašvaldības licencēšanas komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Alūksnes novada vēlēšanu komisija, e-pasts: nvk@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja Ilze RUBENE
Komisijas locekle Gundega ANDERSONE
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Jūlija KRŪZĪTE
Komisijas locekle Iveta VEĻĶERE
Komisijas locekle Velga VIMBA
Komisijas locekle Ilona ZUČIKA
Iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Aiva EGLE
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra KAPULINSKA, tālr. 25778897, inara.kapulinska@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Agnese FORSTERE
Komisijas locekle Ieva BOLOVŅIKOVA
Komisijas locekle Una TETERE-TETEROVSKA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Zemes lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Agnese FORSTERE, tālr. 28305098, agnese.forstere@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese RANDA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS
Zemes lietu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Apstādījumu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Madara SILDEGA-MIERIŅA, tālr. 22028275, madara.sildega@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese RANDA
Komisijas loceklis Āris KREICIS
Komisijas loceklis Zigmārs MAZULIS
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Apstādījumu aizsardzības komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Daiga JURSA, tālr.25751424, daiga.jursa@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Evita BONDARE
Komisijas locekle Anna GAILIŠA
Komisijas locekle Rimma MELLENBERGA
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
Dzīvokļu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas vadītāja Ineta BĒRZIŅA
Komisijas locekle
Līga SMOĻAKA
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Daiga SLIŅĶE
Komisijas locekle Ieva RAKOVA
Komisijas locekle Līga AMOSOVA

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis

tālr. 26431206, laimonis.sipols@aluksne.lv,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Arturs DUKULIS, Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvis
Komisijas loceklis
Āris KREICIS, Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvis
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs
Komisijas loceklis Andris MIČULIS, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecākais mežzinis
Komisijas loceklis Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, Alūksnes novada lauksaimnieku pārstāvis

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli, lēmumi
Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Gints ILVA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
Komisijas loceklis Ingus BERKULIS
Komisijas loceklis Ardis TOMSONS
Komisijas loceklis Ilze POSTA
Komisijas loceklis Indra BĒRZIŅA
Komisijas loceklis Maruta KAULIŅA
Komisijas loceklis Evita KUPČA
Komisijas loceklis Indra TOMIŅA
Komisijas loceklis Ivars MEDNIS
Komisijas loceklis Raimonds KUBLICKIS
Komisijas loceklis Jānis FREIMANIS
Komisijas loceklis Sandris BULIGA
Komisijas loceklis Māris ĶĪSELIS
Komisijas loceklis Ilze LUIKA
Komisijas loceklis Jānis NAGLIS
Komisijas loceklis Viktors MELECIS
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS

 

Skip to content