Komisijas - Alūksnes novads

Komisijas

Alūksnes novada pašvaldības komisijas
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA, tālr. 27772801, svetlana.soldatova@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sanita BUKANE
Komisijas locekle Ilze RUBENE
Komisijas locekle Inga OZOLIŅA
Komisijas locekle Inese PURA
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
Alūksnes novada pašvaldības licencēšanas komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Alūksnes novada vēlēšanu komisija, e-pasts: nvk@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja Ilze RUBENE
Komisijas locekle Gundega ANDERSONE
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Jūlija KRŪZĪTE
Komisijas locekle Iveta VEĻĶERE
Komisijas locekle Velga VIMBA
Komisijas locekle Ilona ZUČIKA
Iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Aiva EGLE
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra KAPULINSKA, tālr. 25778897, inara.kapulinska@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Agnese FORSTERE
Komisijas locekle Ieva BOLOVŅIKOVA
Komisijas locekle Una TETERE-TETEROVSKA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Zemes lietu komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese RANDA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS
Zemes lietu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Apstādījumu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Inese RANDA, tālr. 26647519, inese.randa@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Violeta KĻAVIŅA
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
Komisijas locekle Evija ZVEJNIECE
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Apstādījumu aizsardzības komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Daiga JURSA, tālr.25751424, daiga.jursa@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Evita BONDARE
Komisijas locekle Anna GAILIŠA
Komisijas locekle Rimma MELLENBERGA
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
Dzīvokļu komisijas sēžu darba kārtība un protokoli
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas vadītāja Ineta BĒRZIŅA
Komisijas locekle
Līga SMOĻAKA
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Daiga SLIŅĶE
Komisijas locekle Ieva RAKOVA
Komisijas locekle Līga AMOSOVA

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis
tālr. 26431206, laimonis.sipols@aluksne.lv,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Arturs DUKULIS, Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvis
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs
Komisijas loceklis Andris MIČULIS, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecākais mežzinis
Komisijas loceklis Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, Alūksnes novada lauksaimnieku pārstāvis
Komisijas loceklis Egons BĒRZIŅŠ, Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvis

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli, lēmumi
Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Kontaktpersona: Ardis TOMSONS, tālrunis 29106990, e-pasts ardis.tomsons@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētājs Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Gints ILVA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Aivars FOMINS
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus BERKULIS
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības policijas pārstāvis Ardis TOMSONS
Komisijas loceklis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis Ilze POSTA
Komisijas loceklis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Indra BĒRZIŅA
Komisijas loceklis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāvis Maruta KAULIŅA
Komisijas loceklis Veselības inspekcijas pārstāvis Evita KUPČA
Komisijas loceklis Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Indra TOMIŅA
Komisijas loceklis Valsts policijas pārstāvis Ivars MEDNIS
Komisijas loceklis Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis Raimonds KUBLICKIS
Komisijas loceklis Latvijas Republikas Zemessardzes pārstāvis Jānis FREIMANIS
Komisijas loceklis Valsts meža dienesta pārstāvis Andris MIČULIS,
prombūtnes laikā aizvieto Normunds VEĻĶERIS
Komisijas loceklis Valsts vides dienesta pārstāvis Ilze LUIKA
Komisijas loceklis Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis Jānis NAGLIS
Komisijas loceklis Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis Viktors MELECIS
Komisijas loceklis Valsts robežsardzes pārstāvis Sandris BULIGA
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA,
prombūtnes laikā aizvieto 
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS

 

Skip to content