Komisijas - Alūksnes novads

Komisijas

Alūksnes novada pašvaldības komisijas
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sanita BUKANE
Komisijas locekle Ilze RUBENE
Komisijas locekle Inga OZOLIŅA
Komisijas locekle Inese PURA
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas NOLIKUMS
Licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS „LICENCĒŠANAS KOMISIJA” NOLIKUMS
Alūksnes novada vēlēšanu komisija, e-pasts: nvk@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētāja Ilze RUBENE
Komisijas locekle Gundega ANDERSONE
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Jūlija KRŪZĪTE
Komisijas locekle Iveta VEĻĶERE
Komisijas locekle Velga VIMBA
Komisijas locekle Ilona ZUČIKA
Iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Aiva EGLE
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
Īpašumu atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra KAPULINSKA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Agnese FORSTERE
Komisijas locekle Ieva BOLOVŅIKOVA
Komisijas locekle Una TETERE-TETEROVSKA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Zemes lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Agnese FORSTERE
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inese RANDA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS
Apstādījumu aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Inese RANDA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Āris KREICIS
Komisijas loceklis Zigmārs MAZULIS
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja Daiga JURSA
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Evita BONDARE
Komisijas locekle Anna GAILIŠA
Komisijas locekle Rimma MELLENBERGA
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas vadītāja Ineta BĒRZIŅA
Komisijas locekle
Līga SMOĻAKA
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Daiga SLIŅĶE
Komisijas locekle Ieva RAKOVA
Komisijas locekle Līga AMOSOVA

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS, Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Arturs DUKULIS, Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvis
Komisijas loceklis
Āris KREICIS, Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvis
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs
Komisijas loceklis Andris MIČULIS, Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecākais mežzinis

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Komisijas sēžu protokoli, lēmumi
Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Kontaktpersona: Ardis TOMSONS, tālrunis 29106990, e-pasts ardis.tomsons@aluksne.lv
Komisijas priekšsēdētājs Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas loceklis Alūksnes novada pašvaldības policijas pārstāvis
Komisijas loceklis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis
Komisijas loceklis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāvis
Komisijas loceklis Veselības inspekcijas pārstāvis
Komisijas loceklis Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts policijas pārstāvis
Komisijas loceklis Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis
Komisijas loceklis Latvijas Republikas Zemessardzes pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts meža dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts vides dienesta pārstāvis
Komisijas loceklis Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis
Komisijas loceklis Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS
Stipendiju piešķiršana komisija
Komisijas priekšsēdētāja Gunta KUPČA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Maruta KAULIŅA
Stipendiju piešķiršana komisijas NOLIKUMS
Skip to content