Asenizatoru reģistrs - Alūksnes novads

Asenizatoru reģistrs

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”, Alūksnes novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumu Alūksnes novada teritorijā.

 

Asenizatora nosaukums Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Kontaktinformācija Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta Reģistrācijas anulēšanas datums
SIA “RŪPE” 53203000201 Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 64381089, 27844233, kanalizacija@rupe.lv,

info@rupe.lv, www.rupe.lv

SIA “RŪPE”  
Skip to content