Vadība - Alūksnes novads

Vadība

Domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERSTālrunis: 643 81496, 29299933
e-pasts: dzintars.adlers@aluksne.lv

Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.


Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Aivars FOMINS

Tālrunis: 22001034
e-pasts: aivars.fomins@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.


Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis TOMSONS

Tālrunis: 29415118
e-pasts: druvis.tomsons@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.


Domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis SADOVŅIKOVS

Tālrunis: 27540122
e-pasts: janis.sadovnikovs@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.


Izpilddirektors Ingus BERKULIS

Tālrunis: 64381507; 28686707
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv

Izpilddirektors pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un
katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
Skip to content