Vadība

Domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERSTālrunis: 643 81496, 29299933
e-pasts: dzintars.adlers@aluksne.lv

Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.

 

Domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līga LANGRATE

Tālrunis: 29390325
e-pasts: liga.langrate@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis TOMSONS

Tālrunis: 29415118
e-pasts: druvis.tomsons@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis SADOVŅIKOVS

Tālrunis: 27540122
e-pasts: janis.sadovnikovs@aluksne.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30.

 

Izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
Tālrunis: 643 81507, 26118815
e-pasts: janina.cugunova@aluksne.lv

Izpilddirektore pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Dārza ielā 11, Alūksnē,
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un
katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
Skip to content