Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

N.P.K.

Iestāde

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

1.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Direktore

Eva AIZUPE

Pirmdienās 10.00-12.00

Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā

2.

Alūksnes novada bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Gunta VANAGA

Pirmdienās, otrdienās

10.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

3.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītāja

Ilze POSTA

Pirmdienās 14.00-16.00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

4.

Alūksnes novada pašvaldības policija

Priekšnieks

Ardis TOMSONS

Pirmdienās 9.00-12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

5.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

Direktors

Māris LIETUVIETIS

Otrdienās 10.00-12.00

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

6.

Alūksnes novada vidusskola

Direktore

Ilze LĪVIŅA

Pirmdienās 8.00-10.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā

7.

Alūksnes Mākslas skola

Direktors

Ojārs VĒLIŅŠ

Pirmdienās 15.00-18.00

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

8.

Alūksnes muzejs

Direktore

Diāna PELAKA

Katra mēneša pirmajā otrdienā

13.00-16.00

Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā

9.

Alūksnes Mūzikas skola

Direktore

Gunta BOŠA

Otrdienās 10.00-12.00

Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā

10.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Direktore

Līga TOMSONE

Trešdienās 10.00-12.00

Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā

11.

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Direktore

Iveta OZOLIŅA

Otrdienās 10.00-12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

12.

Alūksnes pilsētas sākumskola

Direktore

Uva GRENCIONE-LAPSENIETE

Katru darbadienu

15.00-16.00

Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē, Alūksnes novadā

13.

Alūksnes Kultūras centrs

Direktore

Sanita BĒRZIŅA

Katra mēneša otrajā trešdienā

13.00-16.00

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

14.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE”

Vadītāja

Ingūna DOVGĀNE

Katru darbdienu

9.00-10.00

Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā

15.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”

Vadītāja

Modrīte VOSKA

Pirmdienās 9.00-11.00

Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

16.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “CĀLIS”

Vadītāja

Agita PAKALNIETE

Pirmdienās 8.30-10.00

Lielā Ezera ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

17.

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Vadītāja

Iveta VEĻĶERE

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā

10.00-12.00

Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā

18.

Alsviķu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Pirmdienās 13.00-14.00

Otrdienās 09.00-12.00

 

“Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

19.

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Vadītāja

Viola LĀCE

Pirmdienās 8.30-10.00

“Saulītē”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

20.

Annas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vija ZAĶE

Otrdienās 8.00-15.00

“Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā

21.

Bejas pamatskola

Direktore

Silvija AIZUPE

Pirmdienās 13.00-15.00

Otrdienās 9.00-11.00

“Bejas skolā”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

22.

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja –arhitekte

Sandra SMILDZIŅA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

23.

Būvvalde

Būvinspektore

Aina KAUKALA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

24.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inga OZOLIŅA

Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā

14.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

25.

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītājas vietniece

Nansija ZUČIKA

Katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā

10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

26.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktore

Daina

Dubre-Dobre 

Pirmdienās 13.00-15.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

27.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā

Ida Zelča                   

Pirmdienās 9.00-10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

28.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Lolita VANAGA            

Pirmdienās 9.00-10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

29.

Ilzenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Rudīte PEHLAKA

Otrdienās 9.00-12.00

“Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

30.

Izglītības pārvalde

Vadītāja

Gunta KUPČA

Pirmdienās no 10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

31.

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Viesturs ZAĶIS

Pirmdienās 14.00-17.30

Otrdienās 8.00-9.45

Piektdienās 13.00-16.00

“Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

32.

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PŪCĪTE”

Vadītāja

Ligita BELOVA

Pirmdienās 9.00-11.00

Ceturtdienās 15.00-17.00

“Pūcītēs”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

33.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Direktore

Janīna PUŽULE

Pirmdienās 14.00-16.00

Centra ielā 5, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

34.

Jaunannas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Otrdienās 8.00-12.00

Ceturtdienās 14.00-16.00

“Liepzaros”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

35.

Jaunlaicenes muižas muzejs

Vadītāja

Sandra JANKOVSKA

Otrdienās 10.00-13.00

“Dravniekos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

36.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Dzintars SALAKS

Otrdienās 10.00-12.00

Piektdienās 9.00-12.00

“Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

37.

Kalncempju pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja

Svetlana PRENKA-MIHAILOVA

Ceturtdienās 9.00-16.00

“Cempjos”, Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā

38.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Vadītāja

Janita ŠOLINA

Trešdienās 09.00-12.00

 

Atē, Annas pagastā, Alūksnes novadā

39.

Liepnas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ilze PAIA

Otrdienās 8.00-11.00

Piektdienās 13.00-16.00

“Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

40.

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Direktore

Ilona KAZIMIRJONOKA

 

Otrdienās 8.30-10.30

“Liepnas pamatskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

41.

Malienas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Svetlana PRENKA-MIHAILOVA

Pirmdienās 13.00-17.00

Otrdienās 9.00-12.00

Piektdienās 9.00-12.00

“Brencos”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

42.

Malienas pamatskola

Direktore

Ieva BALTĀ-PILSĒTNIECE

Otrdienās 10.00-12.00

“Brencos 7”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

43.

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “MAZPUTNIŅŠ”

Vadītāja

Ieviņa ĀBOLTIŅA

Pirmdienās 9.00-11.00 Ceturtdienās

16.00-17.00

“Mazputniņā”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

44.

Mālupes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta PRIEDE

Otrdienās 9.00-12.00

Ceturtdienās 13.00-16.00

“Doktorātā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā

45.

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta DRIŅINA

Otrdienās 9.00-11.00

Piektdienās 10.00-12.00

“Pagastmājā”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā

46.

Pašvaldības aģentūra “SPODRA”

Direktors

Jānis PŪPOLS

Otrdienās 10.00-11.00

Ceturtdienās 14.00-15.00
(pārējās darbdienās-esot uz vietas)

Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

47.

Pededzes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Daiga VĪTOLA

Otrdienās 9.00-11.00

Piektdienās 10.00-12.00

“Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

48.

Strautiņu pamatskola

Direktore

Ingrīda PEDECE

Pirmdienās 11.00-16.00

“Strautiņu pamatskolā”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

49.

 

Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Otrdienās, trešdienās 8.30-16.30

“Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Pirmdienās, ceturtdienās, 8.30-16.30

“Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

50.

Zeltiņu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Elita LAIVA

Pirmdienās 14.00-18.00

Otrdienās 8.00-12.00

“Strazdiņos”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā

51.

Ziemeru pamatskola

Direktore

Ilze ANDRONOVA

Otrdienās 10.00-11.00

“Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā

 

Skip to content