Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

Iestāde

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Direktore

Ilona KAZIMIRJONOKA

 

Otrdienās 8.30-10.30

“Liepnas pamatskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Vadītāja

Viola LĀCE

Pirmdienās 8.30-10.00

“Saulītē”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Direktore

Eva AIZUPE

Pirmdienās 10.00-12.00

Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Gunta VANAGA

Pirmdienās, otrdienās

10.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada bibliotēka

Direktore

Iveta OZOLIŅA

Otrdienās 10.00-12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inga OZOLIŅA

Mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā 14.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītājas vietniece

Nansija ZUČIKA

Mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Kultūras centrs

Direktore

Sanita BĒRZIŅA

Mēneša otrajā trešdienā 13.00-16.00

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada muzejs

Direktores pienākumu izpildītāja

Zanda PAVLOVA

Mēneša pirmajā otrdienā 13.00-16.00

Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde

Vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Pirmdienās 13.00-14.00

Otrdienās 09.00-12.00

 

“Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

Direktors

Māris LIETUVIETIS

Otrdienās 10.00-12.00

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”

Direktors

Jānis PŪPOLS

Otrdienās 10.00-11.00

Ceturtdienās 14.00-15.00
(iepriekš sazinoties; pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības policija

Priekšnieks

Ardis TOMSONS

Pirmdienās 9.00-12.00 (pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītāja

Ilze POSTA

Pirmdienās 14.00-16.00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes vidusskola

Direktore

Ilze LĪVIŅA

Pirmdienās 8.00-10.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Mākslas skola

Direktors

Ojārs VĒLIŅŠ

Pirmdienās 15.00-18.00

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Mūzikas skola

Direktore

Gunta BOŠA

Otrdienās 10.00-12.00

Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE”

Vadītāja

Ingūna DOVGĀNE

Katru darbdienu

9.00-10.00

Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”

Vadītāja

Modrīte VOSKA

Pirmdienās 9.00-11.00

Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Sporta skola

Direktore

Līga TOMSONE

Ceturtdienās 10.00-12.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Vadītāja

Iveta VEĻĶERE

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10.00-12.00

Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja –arhitekte

Sandra SMILDZIŅA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Būvvalde

Būvinspektore

Aina KAUKALA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Centrālā administrācija

Pašvaldības izpilddirektors

Ingus BERKULIS

Mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā 15.30-17.30, mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā 8.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktore

Uva GRENCIONE-LAPSENIETE 

Otrdienās 9.00-10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

Izglītības pārvalde

Vadītāja

Gunta KUPČA

Pirmdienās no 10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PŪCĪTE”

Vadītāja

Ligita BELOVA

Pirmdienās 9.00-11.00

Ceturtdienās 15.00-17.00

“Pūcītēs”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

Malienas pamatskola

Direktore

Ieva BALTĀ-PILSĒTNIECE

Otrdienās 10.00-12.00

“Brencos 7”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “MAZPUTNIŅŠ”

Vadītāja p.i.

Inga ĀBOLTIŅA

Pirmdienās 9.00-11.00 Ceturtdienās 16.00-17.00

“Mazputniņā”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Ziemeru pamatskola

Direktore

Ilze ANDRONOVA

Otrdienās 10.00-11.00

“Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Skip to content