Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

Iestāde

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Direktore

Ilona KAZIMIRJONOKA

 

Otrdienās 8.30-10.30

“Liepnas pamatskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Vadītāja

Viola LĀCE

Pirmdienās 8.30-10.00

“Saulītē”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Direktore

Eva AIZUPE

Pirmdienās 10.00-12.00

Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Gunta VANAGA

Pirmdienās, otrdienās 10.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada bibliotēka

Direktore

Iveta OZOLIŅA

Otrdienās 10.00-12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inga OZOLIŅA

Mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā 14.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītājas vietniece

Nansija ZUČIKA

Mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Kultūras centrs

Direktore

Sanita BĒRZIŅA

Mēneša otrajā trešdienā 13.00-16.00

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada muzejs

Direktore

Zanda PAVLOVA

Mēneša pirmajā otrdienā 13.00-16.00

Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde

Vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Pirmdienās 13.00-14.00

Otrdienās 9.00-12.00

“Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības iestāde “ALJA”

Vadītājs

Māris LIETUVIETIS

Katru darba dienu, iepriekš piesakoties

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības iestāde “SPODRA”

Vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Otrdienās 10.00-11.00

Ceturtdienās 14.00-15.00
(iepriekš piesakoties; pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldības policija

Priekšnieks

Ardis TOMSONS

Pirmdienās 9.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītāja

Ilze POSTA

Pirmdienās 14.00-16.00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītājas vietniece

Ina RAIPULE

Trešdienās 14.00-16.00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Mākslas skola

Direktors

Ojārs VĒLIŅŠ

Pirmdienās 15.00-18.00

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Mūzikas skola

Direktore

Dana BERKULE

Otrdienās 10.00-12.00

Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE”

Vadītāja

Ingūna DOVGĀNE

Katru darbdienu 9.00-10.00

Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”

Vadītāja

Modrīte VOSKA

Pirmdienās 9.00-11.00

Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Sporta skola

Direktore

Līga TOMSONE

Ceturtdienās 10.00-12.00

Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Vadītāja

Iveta VEĻĶERE

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10.00-12.00

Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnes vidusskola

Direktore

Ilze LĪVIŅA

Pirmdienās 8.00-10.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja – arhitekte

Sandra SMILDZIŅA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Būvvalde

Būvinspektore

Aina KAUKALA

Pirmdienās 8.30-11.30 13.30-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Centrālā administrācija

Pašvaldības izpilddirektors

Ingus BERKULIS

Mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā 15.30-17.30, mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā 8.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktore

Uva GRENCIONE-LAPSENIETE 

Katru darba dienu, iepriekš piesakoties

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

Izglītības pārvalde

Vadītāja

Gunta KUPČA

Pirmdienās 10.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PŪCĪTE”

Vadītāja

Ligita BELOVA

Pirmdienās 9.00-11.00
Ceturtdienās 15.00-17.00

“Pūcītēs”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “MAZPUTNIŅŠ”

Vadītāja

Inga ĀBOLTIŅA

Pirmdienās 9.00-11.00
Ceturtdienās 16.00-17.00

“Mazputniņā”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Ziemeru pamatskola

Direktore

Ilze ANDRONOVA

Otrdienās 10.00-11.00

“Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Skip to content