Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vadītāju, speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki

N.P.K.

Iestāde

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

1.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Direktore

Eva AIZUPE

Pirmdienās 10.00 – 12.00

Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā

2.

Alūksnes novada bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Gunta VANAGA

Pirmdienās, otrdienās

10.00 – 16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

3.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Vadītājs

Arturs UPĪTS

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

4.

Alūksnes novada pašvaldības policija

Priekšnieks

Ardis TOMSONS

Pirmdienās 9.00 – 12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

5.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”

Direktors

Māris LIETUVIETIS

Otrdienās 10.00 – 12.00

Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

6.

Alūksnes novada vidusskola

Direktore

Ilze LĪVIŅA

Pirmdienās 8.00 – 10.00

Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā

7.

Alūksnes Mākslas skola

Direktors

Ojārs VĒLIŅŠ

Pirmdienās 15.00 – 18.00

Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

8.

Alūksnes muzejs

Direktore

Diāna PELAKA

Katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00 – 16.00

Pils ielā 74, Alūksnē, Alūksnes novadā

9.

Alūksnes Mūzikas skola

Direktore

Gunta BOŠA

Otrdienās 10.00 – 12.00

Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā

10.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Direktore

Līga TOMSONE

Trešdienās 10.00 – 12.00

Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā

11.

Alūksnes pilsētas bibliotēka

Direktore

Iveta OZOLIŅA

Otrdienās 10.00 – 12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā

12.

Alūksnes pilsētas sākumskola

Direktore

Uva GRENCIONE-LAPSENIETE

Katru darbadienu

15.00 – 16.00

Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē, Alūksnes novadā

13.

Alūksnes Kultūras centrs

Direktore

Sanita BĒRZIŅA

Katra mēneša otrajā trešdienā 13.00 – 16.00

Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

14.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”

Vadītāja

Ingūna DOVGĀNE

Katru darbdienu

9.00 – 10.00

Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā

15.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”

Vadītāja

Modrīte VOSKA

Pirmdienās 9.00 – 11.00

Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

16.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „CĀLIS”

Vadītāja

Agita PAKALNIETE

Pirmdienās 8.30 – 10.00

Lielā Ezera ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā

17.

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Vadītāja

Iveta VEĻĶERE

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10.00 – 12.00

Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā

18.

Alsviķu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ingrīda SNIEDZE

Pirmdienās 13.00 – 14.00

Otrdienās 09.00 – 12.00

 

„Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

19.

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Vadītāja

Viola LĀCE

Pirmdienās 8.30 – 10.00

„Saulītē”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

20.

Annas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vija ZAĶE

Otrdienās 8.00 – 15.00

„Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā

21.

Bejas pamatskola

Direktore

Silvija AIZUPE

Pirmdienās 13.00 – 15.00

Otrdienās 9.00 – 11.00

„Bejas skolā”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

22.

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja –arhitekte

Sandra SMILDZIŅA

Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

23.

Būvvalde

Būvinspektore

Aina KAUKALA

Pirmdienās 8.30 – 11.30 13.30 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

24.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inga OZOLIŅA

Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā

14.30 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

26.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktore

Daina

DUBRE-DOBRE 

Pirmdienās 13.00 – 15.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

27.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā

Ida ZELČA          

Pirmdienās    9.00 – 10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

28.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Lolita VANAGA            

Pirmdienās  9.00 – 10.00

Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā

29.

Ilzenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Rudīte PEHLAKA

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

30.

Izglītības pārvalde

Vadītāja

Gunta KUPČA

Pirmdienās no 10.00 – 12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

31.

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Viesturs ZAĶIS

Pirmdienās 14.00 – 17.30

Otrdienās 8.00 – 9.45

Piektdienās 13.00 – 16.00

„Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

32.

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

Vadītāja

Ligita BELOVA

Pirmdienās 9.00 – 11.00

Ceturtdienās 15.00 – 17.00

„Pūcītēs”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā

33.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Direktore

Janīna PUŽULE

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Centra ielā 5, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

34.

Jaunannas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Vēsma ČUGUNOVA

Otrdienās 8.00 – 12.00

Ceturtdienās 14.00 – 16.00

„Liepzaros”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

35.

Jaunlaicenes muižas muzejs

Vadītāja

Sandra JANKOVSKA

Otrdienās 10.00 – 13.00

„Dravniekos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

36.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Dzintars SALAKS

Otrdienās 10.00 – 12.00

Piektdienās 9.00 – 12.00

„Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

37.

Kalncempju pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta BALTĀ-VANAGA

Otrdienās 12.00 – 16.00

Piektdienās 8.00 – 13.00

„Cempjos”, Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā

38.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Vadītāja

Janita ŠOLINA

Trešdienās 09.00 – 12.00

 

Atē, Annas pagastā, Alūksnes novadā

39.

Liepnas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Ilze PAIA

Otrdienās 8.00 – 11.00

Piektdienās 13.00 – 16.00

„Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

40.

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Direktore

Ilona KAZIMIRJONOKA

 

Pirmdienās 14.00 – 16.00

Otrdienās 8.30 – 10.30

„Liepnas pamatskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā

41.

Malienas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Svetlana PRENKA-MIHAILOVA

Pirmdienās 13.00 – 17.00

Otrdienās 9.00 – 12.00

Piektdienās 9.00 – 12.00

„Brencos”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

42.

Malienas pamatskola

Direktore

Ieva BALTĀ-PILSĒTNIECE

Otrdienās 9.00 – 12.00

„Brencos 7”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

43.

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”

Vadītāja

Ieviņa ĀBOLTIŅA

Pirmdienās 9.00 – 11.00 Ceturtdienās 16.00 – 17.00

„Mazputniņā”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā

44.

Mālupes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta PRIEDE

Otrdienās 9.00 – 12.00

Ceturtdienās 13.00 – 16.00

„Doktorātā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā

45.

Mārkalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta DRIŅINA

Otrdienās 9.00 – 11.00

Piektdienās 10.00 – 12.00

„Pagastmājā”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā

46.

Pašvaldības aģentūra „SPODRA”

Direktors

Jānis PŪPOLS

Otrdienās 10.00 – 11.00

Ceturtdienās 14.00 – 15.00
(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā

47.

Pededzes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Daiga VĪTOLA

Otrdienās 9.00 – 11.00 Piektdienās 10.00 – 12.00

„Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

48.

Pededzes pamatskola

Direktore

Selga BĪBERE

Pirmdienās 12.00 – 14.00

„Rūķos”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā

49.

Strautiņu pamatskola

Direktore

Ingrīda PEDECE

Pirmdienās 11.00 – 16.00

„Strautiņu pamatskolā”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

50.

Veclaicenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja p.i.

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Trešdienās 9.00 – 12.00   13.00 – 16.00

„Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā

51.

Zeltiņu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Elita LAIVA

Pirmdienās 14.00 – 18.00

Otrdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

„Strazdiņos”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā

52.

Ziemera pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Iveta VĀRTUKAPTEINE

Pirmdienās 13.00 – 17.00

Otrdienās 9.00 – 12.00

Piektdienās 9.00 – 12.00

(pārējās darbdienās – esot uz vietas)

„Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

53.

Ziemeru pamatskola

Direktore

Ilze ANDRONOVA

Otrdienās 10.00 – 11.00

„Pamatskolā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā,
Alūksnes novadā

Skip to content