Sēžu darba plāns

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 12. maijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde 17. maijā 10.00
Finanšu komitejas sēde 20. maijā 10.00
Domes sēde 27. maijā 10.00

Sēdes notiek Dārza ielā 11,  Alūksnē, 1. stāva zālē.

Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā:
Arturs DUKULIS - Komitejas priekšsēdētājs
Dzintars ADLERS
Aivars FOMINS
Ainars MELDERS
Līga LANGRATE
Druvis MUCENIEKS
Modris LAZDEKALNS

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā:
Dzintars ADLERS - komitejas priekšsēdētājs
Modris LAZDEKALNS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Laimonis SĪPOLS
Jānis SKULTE
Viola Aija KAPARŠMITE
Ainars MELDERS
Jānis ZELTIŅŠ

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā:
Aivars FOMINS - komitejas priekšsēdētājs
Druvis MUCENIEKS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Maruta KAULIŅA
Verners KALĒJS
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS
Jānis ZELTIŅŠ
Jana ZILKALNE

Skip to content