Komitejas - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības domes komiteju sēdes notiek pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva zālē Dārza ielā 11, Alūksnē.

Domes komiteju sēdes ir atklātas un tās interesentiem ir brīvi apmeklējamas, izņemot jautājumus, kas pasludināti par slēgtiem Pašvaldību likuma 27. panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus. Komitejas sēdi vai tās daļu pasludina par slēgtu, ja nepieciešams izskatīt jautājumu, kas skar personas privāto dzīvi vai bērnu intereses, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu.

Ar domes komiteju sēžu audioierakstu var iepazīties www.aluksne.lv.

Sēžu darba plāns

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 16. maijā 10.00
Attīstības komiteja 20. maijā 10.00
Finanšu komiteja 23. maijā 10.00
Domes sēde 30. maijā 10.00

 

Komiteju darba kārtība līdz 2023. gadam

Finanšu komitejas 23.12.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.12.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.12.2022. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 17.11.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.10.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 10.11.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 20.10.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes 14.10.2022. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes 17.10.2022. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.10.2022. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas ārkārtas sēdes 22.09.2022. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes 22.09.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 22.09.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 19.09.2022. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.09.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 18.08.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.08.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.08.2022. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.07.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 18.07.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 13.07.2022. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 22.06.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.06.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes 19.05.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 19.05.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.05.2022. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.05.2022. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.04.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.04.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 08.04.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 24.03.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 21.03.2022. sēdes darba kārtība
Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 16.03.2022. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 18.02.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 17.02.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022 sēdes darba kārtība
Komiteju kopīgā sēde 01.02.2022.
Finanšu komitejas 20.01.2022. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 17.01.2022. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.01.2022. darba kārtība
Finanšu komitejas 16.12.2021. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.12.2021. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 17.11.2021. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.11.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.11.2021. sēdes darba kārtba
Finanšu komitejas 21.10.2021. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 18.10.2021. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.10.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2021. darba kārtība
Finanšu komitejas 19.08.2021. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.08.2021. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.08.2021. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 22.07.2021. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.07.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 18.07.2021. darba kārtība
Kopīgās komiteju sēdes 14.06.2021. darba kārtība
Finanšu komitejas 20.05.2021. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 17.05.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 12.05.2021. darba kārtība
Finanšu komitejas 22.03.2021. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.04.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 14.04.2021. darba kārtība
Finanšu komitejas 18.03.2021. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.03.2021. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.02.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 10.02.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas kopīgā sēde 02.02.2021.
Tautsaimniecības komitejas 18.01.2021. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.01.2021. darba kārtība
Finanšu komitejas 21.12.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 14.12.2020. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.12.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 19.11.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.11.2020. darba kārtība
Sociālās, kultūras un izglītības komitejas 09.11.2020. darba kārtība
Finanšu komitejas 22.10.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.10.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.10.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 17.09.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 14.09.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.09.2020 darba kārtība
Finanšu komitejas 20.08.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 17.08.2020. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 13.08.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 23.07.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 20.07.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.07.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 18.06.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.06.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.06.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.05.2020. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 18.05.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.05.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 23.04.2020. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.04.2020. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 19.03.2020. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.03.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.03.2020. darba kārtība
Finanšu komitejas 20.02.2020. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 17.02.2020. sēdes darba kārtība
Atkārtota Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēde 12.02.2020.
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.02.2020. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ārkārtas kopīgā sēdes 23.01.2020. darba kārtība
Finanšu komitejas 23.01.2020. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 20.01.2020. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.01.2020. darba kārtība
Finanšu komitejas 12.12.2019. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 09.12.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.11.2019. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.11.2019. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.11.2019. darba kārtība
Finanšu komitejas 24.10.2019. darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 21.10.2019. darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.10.2019. darba kārtība
Finanšu komitejas 19.09.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.09.2019. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.09.2019. darba kārtība
Finanšu komitejas 22.08.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 18.07.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 15.07.2019. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.07.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 20.06.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 17.06.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 23.05.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 20.05.2019. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.05.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 18.04.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 05.04.2019. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.04.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 26.03.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.03.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 18.03.2019 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.02.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 19.02.2019 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.02.2019. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 24.01.2019. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 21.01.2019 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 09.01.2019. kopīgās sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 13.12.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 10.12.2018 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 05.12.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 15.11.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.11.2018 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.11.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 18.10.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.10.2018 sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 20.09.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 17.09.2018 sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.09.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 16.08.2018. kopīgās sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 19.07.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 16.07.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.07.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 18.06.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 24.05.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 21.05.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.05.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 19.04.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.04.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.04.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 15.03.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 07.03.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas 15.02.2018. sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības komitejas 12.02.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 07.02.2018. sēdes darba kārtība
Finanšu komitejas sēdes 18.01.2018. darba kārtība (PRECIZĒTA)
Tautsaimniecības komitejas 15.01.2018. sēdes darba kārtība
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 10.01.2018. darba kārtība


Komiteju sēžu darba kārtību arhīvs
Skip to content