Sēžu darba plāns

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 8. decembrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde 13. decembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde 16. decembrī 10.00
Domes sēde 23. decembrī 10.00

Sēdes notiek Dārza ielā 11,  Alūksnē, 1. stāva zālē.

Finanšu komiteja  8 deputātu sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs - Dzintars Adlers

Arturs Dukulis

Aivars Fomins

Līga Langrate

Modris Lazdekalns

Jānis Sadovņikovs

Jānis Skulte

Druvis Tomsons

 

Tautsaimniecības komiteja 8 deputātu sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs - Druvis Tomsons

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks – Modris Lazdekalns

Ilze Līviņa

Druvis Mucenieks

Modris Račiks

Jānis Sadovņikovs

Laimonis Sīpols

Jānis Skulte

 

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā:

Komitejas priekšsēdētāja - Līga Langrate

Komitejas priekšsēdētājas vietniece - Ilze Līviņa

Arturs Dukulis

Aivars Fomins

Artūrs Grīnbergs

Verners Kalējs

Maruta Kauliņa

Modris Račiks

 

Skip to content