Kapitālsabiedrības

SIA "Alūksnes enerģija"
 

Valdes loceklis: Mārtiņš Kaļva
Tālruņi: 64321793; 64321704 (fakss)
e-pasts: simone@simone.lv

 

Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
SIA „Alūksnes nami”
 

Valdes loceklis: Armands Musts
Tālruņi: 64321456 (tālr./fakss); 64321694
e-pasts: aluksnes.nami@apollo.lv

 

 

 

Rūpniecības ielā 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301

 

SIA „Alūksnes slimnīca”
 

Valdes priekšsēdētāja: Maruta Kauliņa
Tālruņi: 64307141 (galvenais ārsts);
64307142 (galvenā māsa);
64307149 (uzņemšanas nodaļa)
e-pasts:aluksnes_slimnica@inbox.lv

 

Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301
SIA „Ievedne”
 

Valdes loceklis: Juris Ribušs
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

 

„Meijeros” Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV4340
SIA “Rūpe”
 

Valdes loceklis: Artis Sviklis
Tālruņi: 64381087; 64381086 (meistari)
e-pasts: info@rupe.lv

 

Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301