Alūksnes novada muzejs - Alūksnes novads

Alūksnes novada muzejs

 

ALŪKSNES NOVADA MUZEJS
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Mājaslapa: http://aluksnespils.lv/ 

 

Direktore: Zanda PAVLOVA
muzejs@aluksne.lv; zanda.pavlova@aluksne.lv
Tālruņi 64381321; 29205295

 

Galvenā krājuma glabātāja: Linda LEVANE
muzejs.krajums@aluksne.lv
Tālrunis 64381324

 

Krājuma glabātājs: Didzis EGLĪTIS
didzis.eglitis@aluksne.lv
Tālrunis 64381324

 

Vēsturnieks: Dainis RIŽKINS
dainis.rizkins@aluksne.lv
Tālrunis 64381324

 

Ekspozīciju un izstāžu kuratore: Linda APŠUSALA
linda.apsusala@aluksne.lv
Tālrunis 64381324

 

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste: Jolanta BALDIŅA
jolanta.baldina@aluksne.lv
Tālruņi 64381321; 25665538

 

Klientu apkalpošanas speciālists: Ernests STROINOVS
muzejs.info@aluksne.lv
Tālruņi 64381321; 25665538

ALŪKSNES NOVADA MUZEJA STRUKTŪRVIENĪBAS

Struktūrvienība
Kontakti Adrese
Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule” Struktūrvienības vadītāja: Kristīne Kuropatkina
Tālrunis: 29356277
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
Vairāk informācijas: https://www.jaunlaicenesmuzejs.lv/
„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4336
  Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste: Evita ZEILE
Tālrunis: 29356277
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv

 
  Krājuma glabātāja: Liene LOGINA
Tālrunis: 29356277
e-pasts: jaunlaicene.krajums@aluksne.lv
 
Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta" Struktūrvienības vadītāja: Janita ŠĶENDERE (ilgstošā prombūtnē)
Struktūrvienības vadītāja: Lāsma KAUPUŽA
Tālrunis: 26563597
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv
Mājaslapa: https://atesmuzejs.lv/
Juridiskā adrese:
„Cempji – 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads,
LV-4342,
faktiskā adrese:
Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
  Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste: Aiva LIELBĀRDE
Tālrunis 25664436
aiva.lielbarde@aluksne.lv
 
  Krājuma glabātāja: Māra GAIGALIETE
Tālrunis 25664436
mara.gaigaliete@aluksne.lv
 
Skip to content