Muzeji

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes muzejs Direktore: Diāna Pelaka
Tālruņi: 643 81321;
64381324 (krājums)
e-pasts: muzejs@aluksne.lv;

muzejs.info@aluksne.lv

Mājaslapa: http://aluksnespils.lv/ 

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Jaunlaicenes muižas muzejs Vadītāja: Sandra Jankovska
Tālruņi: 29356277
Tālr./fakss 64381146 (pagasta pārvaldē)
e-pasts: jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv

Vairāk informācijas: http://ej.uz/Jaunlaicenes_muzeju

„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4336
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs Vadītāja: Janita Šolina
Tālruņi: 25664436; 25563597
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv

Mājaslapa: https://atesmuzejs.lv/

Juridiskā adrese:
„Cempji – 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads,
LV-4342,
faktiskā adrese:
Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Skip to content