Vakances novada uzņēmumos - Alūksnes novads

Vakances novada uzņēmumos

 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projektu Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”. Projektā tiek īstenoti pasākumi, lai izveidotu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Alūksnes novada Liepnas pagastā.

Aicinām pieteikties uz Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra vadītāja amatu uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2023.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un organizēt Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra (turpmāk – PMIC) darbu;
 • nodrošināt PMIC uzdevumu izpildi, noteikt darbinieku pienākumus un kontrolēt noteikto pienākumu izpildi;
 • kontrolēt PMIC uzņemto patvēruma meklētāju reģistrēšanu, veikt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm, institūcijām un dienestiem;
 • nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz citu institūciju un privātpersonu vēstulēm, iesniegumiem u.c. PMIC kompetences jautājumos.

Darba vieta un laiks:

 • pilna slodze, 40 stundas nedēļā (8 darba stundas dienā);
 • Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs, “Cielaviņas”, Liepna, Alūksnes novads no 8:00 – 16:30 (ar 30 min. pusdienu pārtraukumu).

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze vadošā amatā;
 • administratīvā darba prasmes. Iemaņas darbā ar personālu, klientiem, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • prasme analizēt liela apjoma informāciju, izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas atbilstoši vidējam (B1) valodas prasmes līmenim;
 • labas prasmes biroja tehnikas, iekārtu un sistēmu lietošanā; MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī, iemaņas interneta lietošanā.

 

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu no 1370 pārbaudes laikā un līdz 1470 EUR pēc pārbaudes laika, pirms nodokļu nomaksas;
 • pēc 2 mēnešu pārbaudes laika - veselības apdrošināšanas polisi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumenta kopija.

 

Dokumentus var iesūtīt līdz 2023.gada 21.maijam uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums Liepnas centra vadītāja amatam”.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Uzziņas pa tālruni: 67219497.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projektu Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”. Projektā tiek īstenoti pasākumi, lai izveidotu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Alūksnes novada Liepnas pagastā.

Aicinām pieteikties uz Projekta eksperta/-tes  izmitināšanas jautājumos amatu – 2 vakances uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2023.

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties ar patvēruma jomu saistītu dokumentu izstrādē;
 • reģistrēt Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – PMIC) uzņemtos patvēruma meklētājus un nodrošināt informācijas apmaiņu ar sadarbības iestādēm, institūcijām, dienestiem;
 • organizēt patvēruma meklētāju izmitināšanu PMIC, primārās veselības aprūpes, neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu un obligāto veselības pārbaužu veikšanu;
 • sagatavot lēmumu projektus, vēstules, uzziņas u.c. dokumentus par PMIC kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izmaksāt uzturnaudu PMIC izmitinātajiem patvēruma meklētājiem;
 • sniegt patvēruma meklētājiem nepieciešamo palīdzību, t.sk. organizēt nepieciešamos pakalpojumus un izsniegt iegādātās preces;
 • veikt preču iegādi.

 

Darba vieta un laiks:

 • pilna slodze, 40 stundas nedēļā (8 darba stundas dienā);
 • Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs, “Cielaviņas”, Liepna, Alūksnes novads no 8:00 – 16:30 (ar 30 min. pusdienu pārtraukumu).

 

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama viena gada iepriekšēja pieredze darbā valsts pārvaldē vai pieredze sociālajā darbā;
 • valsts valodas pārzināšana augstākajā līmenī, nepieciešamas angļu un krievu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
 • labas prasmes darbā ar MS Office, zināšanas lietvedībā un prasmes analizēt liela apjoma informāciju, izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem.

 

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu no 1200 EUR pārbaudes laikā un līdz 1300 EUR pēc pārbaudes laika, pirms nodokļu nomaksas;
 • pēc 2 mēnešu pārbaudes laika - veselības apdrošināšanas polisi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumenta kopija.

 

Dokumentus var iesūtīt līdz 2023.gada 21.maijam uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums Liepnas izmitināšanas eksperta amatam”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Uzziņas pa tālruni: 67219497.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projektu Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”. Projektā tiek īstenoti pasākumi, lai izveidotu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Alūksnes novada Liepnas pagastā.

Aicinām pieteikties uz automobiļa vadītāja/-as amatu uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2023.

Galvenie darba pienākumi:

 • nogādāt patvēruma meklētājus uz veselības aprūpes, izglītības un citām iestādēm;
 • nogādāt un izsniegt dažādus materiāli tehniskos līdzekļus un dokumentus;
 • veikt saimnieciskus darbus;
 • uzturēt transportlīdzekli tehniskā kārtībā, veikt tā apkopi, izmantojot centralizēti piesaistītā servisa un automazgātuves pakalpojumus;
 • veikt ikdienas ierakstus ceļazīmē, fiksējot nobraukumu un degvielas izlietojumu.

 

Darba vieta un laiks:

 • pilna slodze, 40 stundas nedēļā (8 darba stundas dienā);
 • Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs, “Cielaviņas”, Liepna, Alūksnes novads no 8:00 – 16:30 (ar 30 min. pusdienu pārtraukumu).

 

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai vidējā tehniskā izglītība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pieredze autovadītāja darbā un vēlama pieredze neliela apjoma saimniecisku darbu veikšanā, pasažieru un materiāli tehniskā nodrošinājuma transportēšanā;
 • labas valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas vai angļu valodas zināšanas.

 

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu no 1000 EUR pārbaudes laikā un līdz 1100 EUR pēc pārbaudes laika, pirms nodokļu nomaksas;
 • pēc 2 mēnešu pārbaudes laika - veselības apdrošināšanas polisi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītības dokumenta kopija.

 

Dokumentus var iesūtīt līdz 2023.gada 22.maijam uz e-pasta adresi: darbs@pmlp.gov.lv ar norādi “pieteikums Liepnas automobiļa vadītāja amatam”.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Uzziņas pa tālruni: 67219497.


Vakance


 


Vakance


Vakance


Vakance

 

 

 

Vakanču publicēšanai uzņēmēji aicināti sagatavot sekojošu informāciju - uzņēmuma nosaukums, vakantā amata nosaukums, slodze, prasības pretendentam, CV un motivācijas vēstules nepieciešamība, iesniegumu pieņemšanas termiņš, uzņēmuma kontakti (tālrunis, e-pasts).
Informācija publicēšanai jānosūta uz e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv
Skip to content