Citi dokumenti - Alūksnes novads

Citi dokumenti

 

Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam (.pdf)

Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.- 2025. gadam

Alūksnes novada veselības veicināšanas plāns 2022. – 2028. gadam (.pdf)

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās (.pdf)

Alūksnes novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (.pdf)

Lēmums par AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem izskatīšanu (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2020. – 2024. gadam | Meža plāna pielikumi (.pdf)

Alūksnes pilsētas vienota vizuālā identitāte (.pdf)

Alūksnes novada izglītības iestāžu tīkla darba grupas ziņojums

SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apkalpošanas tarifi

Tempļakalna parka attīstības stratēģija 2016. – 2026. (.pdf)

ALŪKSNES MUIŽAS PARKA ATTĪSTĪBAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025. GADAM (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģija 2016. – 2026. (.pdf)

Šaursliežu dzelzceļa GULBENE – ALŪKSNE stacijas “ALŪKSNE” ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025.gadam (.pdf)

Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi (.pdf)

Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums

Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību (.pdf)

ALŪKSNES NOVADA INVESTĪCIJU PIESAISTES STRATĒĢIJA (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu konservācijas un restaurācijas projekts (.zip)

Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2015.-2019.gadam
LĒMUMS      PLĀNS (.pdf)

Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības noteikumi Nr. 6/2018 Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas process (.docx)

Valsts Pārraudzības biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu projekta "Pilssalas attīstība" 3.kārtas objekta Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecībai (.pdf)

Noteikumi Nr. 3/2018 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr. 849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”” (.docx)Pilssalas attīstības koncepcija

Pilssalas attīstības plāns

Pilssalas attīstības plāna shēmas


Livonijas ordeņa pilsdrupu Dienvidu torņa būvprojekts


Dabas aizsardzības plāns

Aizsargājamo ainavu apvidus “VECLAICENE” dabas aizsardzības plāns


SIA "Alūksnes putnu ferma" plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SIA „Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀ REDAKCIJA

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

Skip to content