Citi dokumenti - Alūksnes novads

Citi dokumenti

 


Pilssalas attīstības koncepcija

Dabas aizsardzības plāns

 

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās (.pdf)

Alūksnes novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns (.pdf)

Lēmums par AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem izskatīšanu (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2020. – 2024. gadam | Meža plāna pielikumi (.pdf)

Alūksnes novada izglītības iestāžu tīkla darba grupas ziņojums

SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apkalpošanas tarifi

Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums

Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību (.pdf)

 

 

Livonijas ordeņa pilsdrupu Dienvidu torņa būvprojekts


 

SIA "Alūksnes putnu ferma" plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SIA „Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀ REDAKCIJA

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

Skip to content