Izsoles

 

ZEMESGABALA „VRZ”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „VECAVOTI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „VAKARI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „VAKARI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „MIEZĀJI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „KRUSTAKALNS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „PALMAS 1”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „VRZ ŠĶILDERI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „STARPGABALS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

ZEMESGABALA „VRZ” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

Zemesgabala BEZ NOSAUKUMA Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „TĪRUMI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „ZELMEŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „LAUKMALES” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „TĪRUMIŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „STŪRĪŠI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „MEDŅI-1” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „JAUNOZOLI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

Zemesgabala „BIEZIŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “TAKAS”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 7 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
| Līguma projekts


ZEMESGABALA „STRADI” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
Alūksnes novada pašvaldības  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Stradi”, kadastra apzīmējums 3680 007 0244, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 1.0ha  ieguvusi fiziska persona – Inese VOLŠTEINE.


ZEMESGABALA „KALNAPEDEDZE 6” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
Alūksnes novada pašvaldības  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Kalnapededze 6”, kadastra apzīmējums 3680 001 0060, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 1.7ha  ieguvusi  fiziska persona – Jurijs SKALOVS.


ZEMESGABALA „KAIJAS” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
Alūksnes novada pašvaldības  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Kaijas”, kadastra apzīmējums 3680 007 0230, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 3.4ha  ieguvusi juridiska persona – SIA “VEIKSMĪGA NĀKOTNE”.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
Alūksnes novada pašvaldības  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu zemesgabalu zemes reformas  pabeigšanai „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3680 007 0231, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 2.0ha  ieguvusi juridiska persona – SIA “VEIKSMĪGA NĀKOTNE”.


ZEMESGABALA „ZAĻUMI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Zaļumi”, kadastra apzīmējums 3676 007 0142, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 1,80 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „Tvaikonītis”.


ZEMESGABALA „VĀRNENIEKI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Vārnenieki”, kadastra apzīmējums 3676 005 0151, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 1,82 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ervīns KOEMECS.


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 3676 005 0182, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 0,80 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ervīns KOEMECS.


ZEMESGABALA „KRŪMĀJI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Krūmāji”, kadastra apzīmējums 3676 008 0117, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 8,99 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „Tvaikonītis”.


ZEMESGABALA „JANKAS” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Jankas”, kadastra apzīmējums 3676 005 0058, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 0,20 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ivo CĒSNIEKS.


ZEMESGABALA „ZVIRGDUPES” JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Zvirgzdupes”, kadastra apzīmējums 3660 001 0118, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,75 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kindel”.


ZEMESGABALA „SKARAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Skaras”, kadastra apzīmējums 3696 008 0140, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 2,1 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Jolanta Dravniece.


ZEMESGABALA „AITIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3696 008 0149, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 4,3 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB LAND”.


Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē nekustamā īpašuma “Kampji”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, domājamās daļas


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvēta zemes gabala “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 3644 004 0223, daļu 3.24 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, reģ.Nr. 43201015770.


ZEMESGABALA „STARPGABALI PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGIE” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi  - neapbūvētu zemes gabalu “Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, kadastra apzīmējums 3644 004 0234, 0.1 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi fiziska persona  - Līga Romanova.


ZEMESGABALA „PAPARZE” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvēta zemes gabala “Paparze”, kadastra apzīmējums 3644 004 0245, daļu 7.64 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, reģ.Nr. 43201015770.


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvēta zemes gabala “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 3644 003 0227, daļu 4.54 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, reģ.Nr. 43201015770.


PIESTĀTŅU PILSSALĀ, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Shēma | Nomas līguma projekts


ZEMESGABALA „VĀRNAS” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes  pagastu pārvalžu  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 30.04.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „Vārnas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3668  006 0071–  1.79  ha platībā  ieguvusi juridiska  persona- ZS  GRUNDAS.


MULTIFUNKCIONĀLĀS SERVISA ĒKAS PILSSALAS IELĀ 10, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Minimālās pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības nomas objektā | Kafejnīcas telpu plāns | Apgrūtinājumi un aizsargjoslas


ZEMESGABALA „ĀBELES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums 
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Ābeles”, kadastra apzīmējums 3674 001 0101, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 1,6 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ira TRIFONOVA


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3674 006 0104, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 3.6 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „GRUNDAS”.


ZEMESGABALA „DZIRKSTELES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Dzirksteles”, kadastra apzīmējums 3674 004 0073, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 1,3 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „DZIRNAVU 8”.


ZEMESGABALA „EGLAINE” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Eglaine”, kadastra apzīmējums 3674 001 0111, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 0,42 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Juris LUKJANOVS


ZEMESGABALA „IGRĪVE” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Igrīve”, kadastra apzīmējums 3674 002 0143, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 1,03 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „DZIRNAVU 8”.


ZEMESGABALA „ĶIEĢELNIEKI” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Ķieģelnieki”, kadastra apzīmējums 3674 002 0121, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 1.01 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Janīna ČUGUNOVA


ZEMESGABALA „MELDERI” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums
Alūksnes novada pašvaldības Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 16.04.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Melderi”, kadastra apzīmējums 3674 001 0058, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 2.1 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „DZIRNAVU 8”.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “SMILTIS”–1, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3688 001 0097 – “ODIŅI”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “LEJAS”–1, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “EZERMALAS”–3, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “CEĻINIEKI”, LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „EZERLEJAS” ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīkotās valsts dzīvokļa īpašuma Nr.8 Mežinieku ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi