Izsoles

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes kustamās mantas – automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER IZSOLES NOTEIKUMI (Atkārtota izsole)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3601 032 5218 – VALKAS IELĀ 22A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3688 001 0135 “KRŪMPAPARES”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “PĪLĀDŽI”–9, MĀLUPĒ, MĀLUPES  PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 17.06.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3680 007 0062, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 0.69ha  ieguvusi  fiziska persona – Jurijs SKALOVS.


ZEMESGABALA „OTTESSILS” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.06.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi  - neapbūvētu zemes gabalu “Ottessils”, kadastra apzīmējums 3644 003 0142,  1.5 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “J.A.LEJAS”.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 12.06.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3672 002 0266, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, 1.01 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta Agras Briltes zemnieka saimniecība “JAUNRUTKI”, reģistrācijas Nr.54101035131, “Jaunrutki”, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359.


ZEMESGABALA „VRZ”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 22.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvētu zemes gabalu “VRZ”, kadastra apzīmējums 3644 004 0207,  3.15 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3656 001 0151, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.47 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība "TVAIKONĪTIS", reģistrācijas Nr. 44101034562,  "Kolberģis" 40-22, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums