Izsoles

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.08.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Koruļu māja”, kadastra apzīmējums 3688 005 0211, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,5 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “MAURIŅI”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.08.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Lejaspeņķi”, kadastra apzīmējums 3688 005 0035, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 3,21 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “MAURIŅI”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.08.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3688 005 0036, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 2,5 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “MAURIŅI”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.08.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3688 005 0271, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,4 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība “MAURIŅI”.


 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅI” -3, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅI” -3, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOJAMĀS ĒKAS UN PALĪGCELTNES – PILS IELĀ 52, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA VĪTOLU IELĀ 4-1, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ – IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “BĒRZULEJAS”-17, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ – IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “BĒRZULEJAS”-16, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ - IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 36019000628, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes kustamās mantas – automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER IZSOLES NOTEIKUMI (Atkārtota izsole)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3688 001 0135 “KRŪMPAPARDES”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA „KORUĻU MĀJA” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Pielikums


ZEMESGABALA „LEJASPEŅĶI” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Pielikums


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Pielikums


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | ZEMES NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Pielikums


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “PĪLĀDŽI”–3, MĀLUPĒ, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “RIEKSTIŅI”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ 1233/2506 DOMĀJAMO DAĻU IZSOLES NOTEIKUMI