Izsoles

 

ZEMESGABALA „ŠĻUKUMA KARJERA” JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS


Alūksnes Mākslas skolas kases aparāta CHD 3050 (pamatlīdzekļa inventāra Nr. PAL130618) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu izsoles noteikumi


ZEMESGABALA „ŽAGARIŅI” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Žagariņi”, kadastra apzīmējums 3696 008 0180, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 5,3 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Uldis BĒRZIŅŠ.


ZEMESGABALA „VOLTI” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Volti”, kadastra apzīmējums 3696 003 0144, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 2,7 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Andris GRAUDIŅŠ.


ZEMESGABALA „VAIDAVIEŠI” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. nomas tiesību izsole uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Vaidavieši”, kadastra apzīmējums 3696 003 0140, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atzīta par nenotikušu.


ZEMESGABALA „RIJUKALNS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Rijukalns”, kadastra apzīmējums 3696 007 0108, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,85 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Uldis BĒRZIŅŠ.


ZEMESGABALA „RIJUKALNS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piederīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Rijukalns”, kadastra apzīmējums 3696 005 0269, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0,8 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – SIA “JUNOZOLI & CO”.


ZEMESGABALA „EGLĀJI” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Eglāji”, kadastra apzīmējums 3696 007 0077, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 4,2 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Uldis BĒRZIŅŠ.


ZEMESGABALA „EGLĀJI” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Eglāji”, kadastra apzīmējums 3696 007 0076, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1,2 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Uldis BĒRZIŅŠ.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | Zemes nomas skice

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.11.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3696 007 0123, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 4,1 ha platībā, ieguvusi fiziska persona Uldis BĒRZIŅŠ.


AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8 Mežinieku ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā – izsoles sākumcena EUR 720.00, nodrošinājums EUR 72.00, izsole 11.12.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 28.11.2019. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Posseessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅI” -3, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 25.09.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Dārziņos”-3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0252 001, daļu 20,27 m2 platībā, ieguvusi fiziska persona– Aina KUPCE.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅI” -3, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 25.09.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Dārziņos”-3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0252 001, daļu 14,20 m2 platībā, ieguvusi fiziska persona– Eve OSTROVSKA.