Administrācija

Alūksnes novada pašvaldības KANCELEJA

Sakarā ar administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūvi
NO 2019. GADA 21. JANVĀRA
Alūksnes novada pašvaldības KANCELEJA
īslaicīgi atradīsies Alūksnes Kultūras centrā (koru zālē), Brūža ielā 7, Alūksnē.

Pašvaldības juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālruņi: 64381496, 29453047
e-pasts: dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtītuz Alūksnes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aluksne.lv
Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.

Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.

KANCELEJA
Remontdarbu laikā - Alūksnes Kultūras centra Kora zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: dome@aluksne.lv

Lietvedības sekretāre Māra KOVAĻENKO
Telefons: 64381496; 29453047
e-pasts: mara.kovalenko@aluksne.lv

Lietvede Jūlija KRŪZĪTE
Telefons: 64381496
e-pasts: julija.kruzite@aluksne.lv

Domes sekretāre Everita BALANDE
Telefons: 64381506
e-pasts: everita.balande@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita PĀSA
Telefons: 64381502; 26456644
e-pasts: sanita.pasa@aluksne.lv

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA
Telefons: 64381489; 29299934
e-pasts: inese.cibala@aluksne.lv

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
Telefons: 64381502
e-pasts: velga.risberga@aluksne.lv

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Remontdarbu laikā - "SEB bankas" ēkā, Brūža ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē 


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

Telefons: 64381488; 29123933
e-pasts: aiva.egle@aluksne.lv

Juriste Sanita BUKANE
Telefons: 64381488
e-pasts: sanita.bukane@aluksne.lv

Juriste Ilze KALNIŅA
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: ilze.kalnina@aluksne.lv


FINANŠU NODAĻA
Remontdarbu laikā Finanšu nodaļas vadītāja un ekonomiste - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā, Glika ielā 10, 4. stāvā (ieeja no Jāņkalniņa puses), iepirkumu speciālisti - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
Telefons: 64381511; 26166753
e-pasts: evita.nedaivodina@aluksne.lv

Ekonomiste Valda SILICKA
Telefons: 64381511; 29168824
e-pasts: valda.silicka@aluksne.lv

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: ilona.kalnina@aluksne.lv 

Pašvaldības iepirkuma speciālists-ekonomists Artūrs AIRE
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: arturs.aire@aluksne.lv 


GRĀMATVEDĪBA
Remontdarbu laikā - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā, Glika ielā 10, 4. stāvā (ieeja no Jāņkalniņa puses),  nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālists - Uzvaras ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: cg@aluksne.lv

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
Telefons: 64381504
e-pasts: daiga.neiberga@aluksne.lv

Grāmatvede Sanita BALTIŅA
Telefons: 64381509
e-pasts: sanita.baltina@aluksne.lv

Grāmatvede Vita POTAPOVA
Telefons: 64381509
e-pasts: vita.potapova@aluksne.lv

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: marite.jaudzema@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Inga JAUNZEMA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: inga.jaunzema@aluksne.lv 
Uzvaras ielā 1

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
Telefons: 64381498
e-pasts: silvija.bondare@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
Telefons: 64381508
e-pasts: sanita.ribaka@aluksne.lv

Grāmatvede – uzskaitvede Maija AKMENTIŅA
Telefons: 64381508
e-pasts: maija.akmentina@aluksne.lv

Grāmatvede Egita KRILE
Telefons: 64381498
e-pasts: egita.krile@aluksne.lv

Grāmatvede – kasiere Natālija AIRE
Telefons: 64381501
e-pasts: natalija.aire@aluksne.lv

Grāmatvede Inga LĪDAKA
Telefons: 64381501
e-pasts: inga.lidaka@aluksne.lv

Grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
Telefons: 64381501
e-pasts: ieva.bolovnikova@aluksne.lv


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Remontdarbu laikā - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā (bijušajā kinozālē), Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
Telefons: 64381475; 26668502
e-pasts: arita.prizavoite@aluksne.lv

Projektu vadītāja Santa SUPE
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: santa.supe@aluksne.lv

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: inese.zimele@aluksne.lv

Projektu vadītāja Una TETERE-TETEROVSKA
Telefons: 64322979; 26056867
e-pasts: una.tetere-teterovska@aluksne.lv

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
Telefons: 29101022
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv

Teritorijas plānotāja Ieva SILBAUMA
Telefons: 64320931, 26606818
e-pasts: ieva.silbauma@aluksne.lv

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
Telefons: 64320931; 26531767
e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Darba vieta atrodas Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
Telefons: 25425222
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv


ĪPAŠUMU NODAĻA
Remontdarbu laikā - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā (Fortepiano telpā), Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

Telefons: 64381492; 28686707
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
Telefons: 64381490; 26647519
e-pasts: inese.randa@aluksne.lv

Būvinženieris Rolands VEICS
Telefons: 64381492; 20234442
e-pasts: rolands.veics@aluksne.lv

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
Telefons: 28305098
e-pasts: agnese.forstere@aluksne.lv

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA-MIERIŅA
Telefoni: 64381490; 22028275
e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv


KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Uzvaras ielā 1, 1. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512; 26335234
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512; 26601466
e-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513; 29273114
e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
Telefons: 64381483; 29297655
e-pasts: juris.balandis@aluksne.lv

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: jurijs.drozdovs@aluksne.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: girts.udrass@aluksne.lv

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
Telefons: 26662891
e-pasts: leonids.lubimovs@aluksne.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!