Administrācija

Alūksnes novada pašvaldība

ALŪKSNES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāvā

Tālruņi: 66954904, 64381496, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv

Pašvaldības juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
e-pasts: dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt uz Alūksnes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@aluksne.lv
Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.

Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.

KANCELEJA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
306. kabinets
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: dome@aluksne.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste – arhīviste Māra KOVAĻENKO
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381496; 66954904; 29453047
e-pasts: mara.kovalenko@aluksne.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Jūlija KRŪZĪTE
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381496; 66954904
e-pasts: julija.kruzite@aluksne.lv

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA
304. kabinets
Telefons: 64381489; 29299934
e-pasts: inese.cibala@aluksne.lv

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
304. kabinets
Telefons: 64381489
e-pasts: velga.risberga@aluksne.lv

Domes sekretāre Everita BALANDE
306. kabinets
Telefons: 64381506
e-pasts: everita.balande@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita SPUDIŅA
307. kabinets
Telefons: 64381503; 26456644
e-pasts: sanita.spudina@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
309. kabinets
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

214. kabinets
Telefons: 64381488; 29123933
e-pasts: aiva.egle@aluksne.lv

Juriste Sanita BUKANE
214. kabinets
Telefons: 64381494; 28014446
e-pasts: sanita.bukane@aluksne.lv

Juriste Ilze KALNIŅA
214. kabinets
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: ilze.kalnina@aluksne.lv


FINANŠU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
410. kabinets
Telefons: 64381511; 26166753
e-pasts: evita.nedaivodina@aluksne.lv

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
410. kabinets
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: ilona.kalnina@aluksne.lv 

Pašvaldības ekonomists - iepirkuma speciālists Artūrs AIRE
410. kabinets
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: arturs.aire@aluksne.lv 


GRĀMATVEDĪBA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
415. kabinets
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: cg@aluksne.lv

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
415. kabinets
Telefons: 64381504
e-pasts: daiga.neiberga@aluksne.lv

Krājumu grāmatvede Natālija AIRE
400. kabinets
Telefons: 64381501
e-pasts: natalija.aire@aluksne.lv

Kreditoru grāmatvede Inga LĪDAKA
400. kabinets
Telefons: 64381501
e-pasts: inga.lidaka@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Inga JAUNZEMA
401. kabinets
Telefons: 64381501; 20229645
e-pasts: inga.jaunzema@aluksne.lv 

Krājumu grāmatvede Aija ROĶE
401. kabinets
Telefons: 64381501; 20229645
e-pasts: aija.roke@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
402. kabinets
Telefons: 64381505
e-pasts: ieva.bolovnikova@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Rimma MELLENBERGA
402. kabinets
Telefons: 64381505
e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Sanita BALTIŅA
403. kabinets
Telefons: 64381509
e-pasts: sanita.baltina@aluksne.lv

Algu grāmatvede Vita POTAPOVA
403. kabinets
Telefons: 64381509
e-pasts: vita.potapova@aluksne.lv

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
404. kabinets
Telefons: 64381498
e-pasts: silvija.bondare@aluksne.lv

Algu grāmatvede Egita KRILE
404. kabinets
Telefons: 64381498
e-pasts: egita.krile@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
406. kabinets
Telefons: 64381508
e-pasts: sanita.ribaka@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Maija AKMENTIŅA
406. kabinets
Telefons: 64381508
e-pasts: maija.akmentina@aluksne.lv

Kreditoru grāmatvede Antra APINE
411. kabinets
Telefons: 64381513; 26680013
e-pasts: antra.apine@aluksne.lv

Kreditoru grāmatvede Rudīte BISTROVA
411. kabinets
Telefons: 64381513; 26680013
e-pasts: rudite.bistrova@aluksne.lv

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.lv 

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: marite.jaudzema@aluksne.lv 

Grāmatvede-kasiere Ieva ZĀLĪTE
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381150
e-pasts: ieva.zalite@aluksne.lv


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
313. kabinets
Telefons: 64381475; 26668502
e-pasts: arita.prizavoite@aluksne.lv

Teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE
300. kabinets
Telefons: 64381487, 26606818
e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv

Projektu vadītāja Santa SUPE
310. kabinets
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: santa.supe@aluksne.lv

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
310. kabinets
Telefons: 64381484; 26531767
e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv

Projektu vadītāja Una TETERE-TETEROVSKA
314. kabinets
Telefons: 64322979; 25646672
e-pasts: una.tetere-teterovska@aluksne.lv

Projektu vadītāja Ārija RONE
315. kabinets
Telefons: 20236044
e-pasts: arija.rone@aluksne.lv

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
316. kabinets
Telefons: 64381115; 26463917
e-pasts: inese.zimele@aluksne.lv

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
316. kabinets
Telefons: 64381115; 29101022
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Uzņēmējdarbības atbalsts centra telpās Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
Telefons: 25425222
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv


ĪPAŠUMU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

200. kabinets
Telefons: 64381492; 28686707
e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
200. kabinets
Telefons: 64381490; 26647519
e-pasts: inese.randa@aluksne.lv

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
300. kabinets
Telefons: 64381487; 28305098
e-pasts: agnese.forstere@aluksne.lv

Būvinženieris Rolands VEICS
204. kabinets
Telefons: 64320931; 20234442
e-pasts: rolands.veics@aluksne.lv

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA-MIERIŅA (ilgstošā prombūtnē)
Ainavu arhitekte Anda KLINTS

204. kabinets
Telefoni: 64320931; 22028275
e-pasts: anda.klints@aluksne.lv


KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
412. kabinets
Telefons: 64381512; 26335234
e-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
412. kabinets
Telefons: 64381512; 26601466
e-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
414. kabinets
Telefons: 64381513; 29273114
e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
416. kabinets
Telefons: 64381483; 29297655
e-pasts: juris.balandis@aluksne.lv

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
418. kabinets
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: jurijs.drozdovs@aluksne.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
418. kabinets
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: girts.udrass@aluksne.lv

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
420. kabinets
Telefons: 26662891
e-pasts: leonids.lubimovs@aluksne.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
Skip to content