Centrālā administrācija - Alūksnes novads

Centrālā administrācija

Alūksnes novada pašvaldība

ALŪKSNES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāvā

Tālruņi: 66954904, 64381496, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv

Pašvaldības juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
e-pasts: dome@aluksne.lv
www.aluksne.lv

Rakstiet mums uz E-ADRESI!

Alūksnes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

KANCELEJA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
306. kabinets
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: dome@aluksne.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste – arhīviste Māra KOVAĻENKO
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381496; 66954904; 29453047
e-pasts: mara.kovalenko@aluksne.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Jūlija KRŪZĪTE (ilgstošā prombūtnē)
Klientu apkalpošanas speciāliste Laila GRAŽANSKA

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381496; 66954904
e-pasts: laila.grazanska@aluksne.lv

Komisiju sekretāre Maija SLIŅĶE
304. kabinets
Telefons: 64381489; 29299934
e-pasts: maija.slinke@aluksne.lv

Domes sekretāre Everita BALANDE
306. kabinets
Telefons: 64381506
e-pasts: everita.balande@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita SPUDIŅA (ilgstošā prombūtnē)
Sabiedrisko attiecību speciāliste Monta MELZOBA  
307. kabinets
Telefons: 26280789
e-pasts: monta.melzoba@aluksne.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
309. kabinets
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv

Personāla speciāliste Alise KRUKOVSKA
313. kabinets
Telefons: 64381512
e-pasts: alise.krukovska@aluksne.lv

Lietvede Evija ZVEJNIECE
313. kabinets
Telefons: 64381512
e-pasts: evija.zvejniece@aluksne.lv

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

214. kabinets
Telefons: 64381488; 29123933
e-pasts: aiva.egle@aluksne.lv

Vecākā juriste Sanita BUKANE
214. kabinets
Telefons: 64381494; 28014446
e-pasts: sanita.bukane@aluksne.lv

Jurists Matīss PŪPOLS
214. kabinets
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: matiss.pupols@aluksne.lv


FINANŠU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
408. kabinets
Telefons: 64381511; 26166753
e-pasts: evita.nedaivodina@aluksne.lv

Ekonomiste Inga LĪDAKA
408. kabinets
Telefons: 64381511
e-pasts: inga.lidaka@aluksne.lv

Iepirkumu speciāliste Kaiva AUGSTKALNE
Telefons: 64381495, 26385501
e-pasts: kaiva.augstkalne@aluksne.lv

Iepirkumu speciāliste Aleksandra TABOLKINA
Telefons: 64381495, 26385501
e-pasts: aleksandra.tabolkina@aluksne.lv


GRĀMATVEDĪBA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Grāmatvedības vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
412. kabinets
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: cg@aluksne.lv

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
412. kabinets
Telefons: 64381504
e-pasts: daiga.neiberga@aluksne.lv

Krājumu grāmatvede Natālija AIRE
400. kabinets
Telefons: 64381501
e-pasts: natalija.aire@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Inga JAUNZEMA (ilgstošā prombūtne)

Debitoru grāmatvede Tatjana ZOTOVA
401. kabinets
Telefons: 64381501; 20229645
e-pasts: tatjana.zotova@aluksne.lv 

Krājumu grāmatvede Aija ROĶE
401. kabinets
Telefons: 64381501; 20229645
e-pasts: aija.roke@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
402. kabinets
Telefons: 64381505
e-pasts: ieva.bolovnikova@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Sanita BALTIŅA
403. kabinets
Telefons: 64381509
e-pasts: sanita.baltina@aluksne.lv

Algu grāmatvede Vita POTAPOVA
403. kabinets
Telefons: 64381509
e-pasts: vita.potapova@aluksne.lv

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
404. kabinets
Telefons: 64381498
e-pasts: silvija.bondare@aluksne.lv

Algu grāmatvede Egita KRILE
404. kabinets
Telefons: 64381498
e-pasts: egita.krile@aluksne.lv

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
406. kabinets
Telefons: 64381508
e-pasts: sanita.ribaka@aluksne.lv

Debitoru grāmatvede Maija AKMENTIŅA
406. kabinets
Telefons: 64381508
e-pasts: maija.akmentina@aluksne.lv

Kreditoru grāmatvede Antra APINE
411. kabinets
Telefons: 64381513; 26680013
e-pasts: antra.apine@aluksne.lv

Kreditoru grāmatvede Rudīte BISTROVA
411. kabinets
Telefons: 64381513; 26680013
e-pasts: rudite.bistrova@aluksne.lv

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: inara.kapulinska@aluksne.lv 

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: marite.jaudzema@aluksne.lv 

Grāmatvede-kasiere Ieva ZĀLĪTE
Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
Telefons: 64381150
e-pasts: ieva.zalite@aluksne.lv


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
316. kabinets
Telefons: 64381115; 26463917
e-pasts: inese.zimele@aluksne.lv

Projektu vadītāja Santa SUPE
310. kabinets
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: santa.supe@aluksne.lv

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
310. kabinets
Telefons: 64381484; 26531767
e-pasts: anda.lejasblusa@aluksne.lv

Projektu vadītāja Una TETERE-TETEROVSKA
314. kabinets
Telefons: 64322979; 25646672
e-pasts: una.tetere-teterovska@aluksne.lv

Projektu vadītājs 
317. kabinets
Telefons:
e-pasts:

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
316. kabinets
Telefons: 64381115; 29101022
e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Uzņēmējdarbības atbalsts centra telpās Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
Telefons: 25425222
e-pasts: mara.saldabola@aluksne.lv


ĪPAŠUMU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītāja
Rimma Mellenberga
200. kabinets
Telefons: 64381492, 26668502
e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv

Nekustamā īpašuma speciālists
300. kabinets
Telefons:
e-pasts:

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
200. kabinets
Telefons: 64381490; 26647519
e-pasts: inese.randa@aluksne.lv

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
300. kabinets
Telefons: 64381487; 28305098
e-pasts: agnese.forstere@aluksne.lv

Būvinženieris Rolands VEICS
204. kabinets
Telefons: 64320931; 20234442
e-pasts: rolands.veics@aluksne.lv

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA-MIERIŅA
204. kabinets
Telefoni: 64320931; 22028275
e-pasts: madara.sildega@aluksne.lv


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
416. kabinets
Telefons: 64381483; 29297655
e-pasts: juris.balandis@aluksne.lv

Mājaslapas administrators Jurijs DROZDOVS
418. kabinets
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: jurijs.drozdovs@aluksne.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators Reinis VĀRTUKAPTEINIS
418. kabinets
Telefons: 25662289
e-pasts: reinis.vartukapteinis@aluksne.lv

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
420. kabinets
Telefons: 26662891
e-pasts: leonids.lubimovs@aluksne.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
Skip to content