Uzņēmējdarbība - Alūksnes novads

Uzņēmējdarbība

RAŽOJUMI UN PAKALPOJUMI ALŪKSNES NOVADĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA ATBALSTA INSTITŪCIJAS UZŅĒMĒJIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS INVESTĪCIJU TERITORIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STATISTIKA

Uzņēmējdarbība Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība piedāvā dažāda veida atbalstu uzņēmējiem. Atbalsts un pakalpojumi tiek sniegti šādos veidos:
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
• Uzņēmējdarbības atbalsta speciālists
• Dažādu speciālistu bezmaksas konsultācijas
• Kontaktpersona reemigrācijas jautājumos
Tūrisma informācijas centrs
Jauniešu biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā
Pašvaldības zemes nomas iespējas
Radīts Alūksnē – katalogs ar novada uzņēmumiem
Darbs Alūksnē – uzņēmumu vakanču izvietošana mājaslapā
Publiskās infrastruktūras uzlabojumi, ceļu tīkla sakārtošana un ES investīcijas rūpnieciskajās teritorijās
Investīciju objektu karte – informācija par ieejamajiem īpašumiem uzņēmējdarbībai
Atbalsta institūcijas uzņēmējiem Alūksnē
• Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides

Alūksnes novadā reģistrēti 1330 uzņēmumu uz 2019. gada septembri.
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Alūksnes novadā 85 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, 2017. gada dati.
Alūksnes novadā reģistrēto nodokļu maksātāju skaits ir 1234 pašnodarbinātie uz 2017. gada oktobri.

 

Skip to content