Starptautiskā sadarbība - Alūksnes novads

Starptautiskā sadarbība

 

PAZIŅOJUMS. Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, Alūksnes novada pašvaldība pārtrauc iepriekš noslēgtās sadarbības vienošanās ar Krievijas un Baltkrievijas pašvaldībām!

Misso, Igaunijas Republika
http://www.misso.ee/

 

Alūksnes novada pašvaldība un Misso pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza sadarbības līgumu. Līgumā abas puses apņemas radīt labvēlīgu vidi sadarbības veidošanai starp pilsētām, kā arī nodrošināt informācijas izplatīšanu par pašvaldībām un to aktivitātēm, kā arī citas savstarpēji noderīgas informācijas apmaiņu. Sadarbība paredzēta arī starp izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, mākslas  u.c. iestādēm un organizācijām. Abas puses apņemas sekmēt un piedalīties kopīgu pārrobežu sadarbības projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas, kas aktuālas abu pašvaldību problēmu risināšanā, ko finansē Eiropas Savienība vai citi fondi.
Kopš pašvaldību administratīvās reformas 2017. gadā Misso pagasts ietilpst Rouges pagasta pašvaldības teritorijā.

 

Hānja, Igaunijas Republika
http://www.haanja.ee/

 

Alūksnes novada pašvaldība un Hānjas pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza sadarbības līgumu. Līgumā abas puses apņemas radīt labvēlīgu vidi sadarbības veidošanai starp pilsētām, kā arī nodrošināt informācijas izplatīšanu par pašvaldībām un to aktivitātēm, kā arī citas savstarpēji noderīgas informācijas apmaiņu. Sadarbība paredzēta arī starp izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, mākslas  u.c. iestādēm un organizācijām. Abas puses apņemas sekmēt un piedalīties kopīgu pārrobežu sadarbības projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas, kas aktuālas abu pašvaldību problēmu risināšanā, ko finansē Eiropas Savienība vai citi fondi.
Kopš pašvaldību administratīvās reformas 2017. gadā Hānjas pagasts ietilpst Rouges pagasta pašvaldības teritorijā.

 

Vastselīna, Igaunijas Republika
www.vastseliina.ee

 

Alūksnes pilsētas domes un Vastselīnas pagasta pašvaldības veiksmīgo sadarbību turpina arī Alūksnes novada pašvaldība. 2010. gada 31.j ūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Vastselīnas pagasta pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām. Alūksnes pilsētas domes un Vastselīnas pašvaldības sadarbība veiksmīgi īstenojās Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kultūras un vēsturiskais mantojums ilgtspējīgai sociālai un ekonomiskai attīstībai cietokšņu trijstūra apvidū Alūksne – Vastselīna – Izborska” ietvaros, kad 2007.gadā Alūksnē tika renovēts koka tilts uz Pilssalu.
Kopš pašvaldību administratīvās reformas 2017. gadā Vastselīnas pagasts ietilpst Veru pagasta pašvaldības teritorijā.

Rõuge, Igaunijas Republika
www.rauge.ee

 

2010. gada 31. jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Rõuges pagasta pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām.

 

Veru, Igaunijas Republika
www.voru.ee

 

Alūksnes novada pašvaldība turpina Alūksnes pilsētas domes uzsākto sadarbību ar Veru pilsētas domi Igaunijā, tādēļ 2010.gada 31.jūlijā starp Alūksnes novada pašvaldību un Veru pilsētas pašvaldību noslēgts sadarbības līgums.
Tas paredz, ka pašvaldības sadarbosies vairākos virzienos, piemēram, transporta infrastruktūra, informāciju tehnoloģijas un sakari, komunālās saimniecības attīstība, pieredzes apmaiņa pašvaldību darbības efektivitātes un darbinieku kapacitātes paaugstināšanā, izglītība un kultūra, jaunu tūrisma produktu izstrāde, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, līdzdalība izstādēs un gadatirgos, atbalsts neformālo organizāciju sadarbības veidošanai, vides aizsardzība, ekoloģijas izpētes jautājumi.
Tāpat pašvaldības sadarbosies kopīgu pierobežas sadarbības stratēģiju izstrādē vietējām pašvaldībām ekonomiskā un sociālā progresa sasniegšanai, veicinās savstarpējās sadarbības saskaņotu organizēšanu labvēlīgu apstākļu radīšanai, kontaktu veidošanai starp cilvēkiem un organizācijām. Veru pilsēta atrodas Igaunijas dienvidaustrumos Tamulas ezera krastā, iedzīvotāju skaits - aptuveni 16 000. Pilsēta dibināta 1784. gadā pēc Katrīnas II pavēles. Šeit dzīvojis F.R.Kreicvalds, igauņu nacionālā eposa "Kalevipoegs" autors.
Alūksnes un Veru pašvaldības kopīgi īstenojušas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansēto projektu „Tūristus piesaistošās pilsētas.” Šī projekta ietvaros 2006. gadā tika labiekārtota ezertaka gar Alūksnes ezeru.

 

Vetīna-Lobejūna, Vācija
http://www.stadt-wettin-loebejuen.de/

Alūksnes novada pašvaldība 2015. gada 1. augustā noslēdza vienošanos par sadarbību ar Ernsta Glika dzimtās pilsētas Vetīnas-Lobejūnas pašvaldību. Vienošanās mērķis ir veicināt abpusēju starp reģionu sadarbību kultūras, sporta, izglītības, tautsaimniecības, tūrisma, mākslas un kultūras jomās, kā arī, pamatojoties uz savstarpējām interesēm, stiprināt savstarpējo sapratni, abpusēju atbalstu un draudzību starp abiem reģioniem.

Jonišķu rajons, Lietuvas Republika
http://joniskis.lt/

Sadarbības līgums starp Alūksnes novada pašvaldību un Jonišķu rajona pašvaldību noslēgts 2012. gada 7. jūlijā. Tas paredz veicināt un attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību kultūras, izglītības, sporta, mākslas, veselības aprūpes, sociālā atbalsta, tūrisma, jauniešu apmaiņas, vides aizsardzības, kultūrvēsturiskā mantojuma, ekonomikas un citās kopējo interešu jomās, stiprināt savstarpējo sapratni un draudzību starp abām tautām.

Sundbiberga, Zviedrija
www.sundbyberg.se

Alūksnes pilsētas domes sadarbība ar Sundbibergas pašvaldību Zviedrijā aizsākās 1992. gadā, šīs sadarbības tradīcijas pārņēmusi Alūksnes novada pašvaldība. Sadarbības mērķis ir veicināt abpusēju starp reģionu sadarbību kultūras, sporta, izglītības, tautsaimniecības, tūrisma, mākslas un kultūras jomās, kā arī, pamatojoties uz savstarpējām interesēm, stiprināt savstarpējo sapratni, abpusēju atbalstu un draudzību starp abiem reģioniem.

Skip to content