Konceptuāli atbalsta priekšlikumu par nobrauktuves izveidi

Alūksnes novada dome oktobrī Tautsaimniecības komitejā un 31. oktobra domes sēdē izskatīja jautājumu par uzņēmēja, SIA “KR 5”, iesniegumu par nobrauktuves izveidi no nekustamā īpašuma Pils ielā 72 uz Ojāra Vācieša ielu, Alūksnē.

 Minētais jautājums ir saistīts ar uzņēmēja vēlmi attīstīt un pārbūvēt autoostas ēku un sakārtot tai piegulošo teritoriju. Lai rekonstrukcija būtu veiksmīga, iecerēts nobrauktuvi no teritorijas veidot uz Ojāra Vācieša ielu, netraucējot transporta kustību Pils kā tranzīta ielā.

 Neapbūvētā zemes vienība Ojāra Vācieša ielā 8A, pa kuru tiktu izveidota nobrauktuve, pieder Alūksnes novada pašvaldībai.

 Domes sēdē deputāti nolēma konceptuāli atbalstīt teritorijas Pils ielā 72, Alūksnē, attīstītāja priekšlikumu nobrauktuves izveidošanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošā, neapbūvētā zemes vienības Ojāra Vācieša ielā 8A, Alūksnē, daļā.

 Pēc šī lēmuma pašvaldība izdos tehniskos noteikumus, kuros paredzēs nosacījumus tehnisko dokumentu izstrādei. Teritorijas attīstītājs kopā ar pašvaldības ainavu arhitektu jau ir apsekojis zemes vienību, pa kuru varētu tikt izbūvēta nobrauktuve, ainavu arhitekts ir norādījis, kuri koki saglabājami un kā teritorija veidojama, lai pēc iespējas mazāk būtu skarta zaļā teritorija.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste