Līdz 5. martam pašvaldība aicina pieteikt pretendentus Alūksnes novada apbalvojumiem izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā

Aicinām līdz 5. martam pieteikt pretendentus Alūksnes novada apbalvojumiem “Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā” un “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”.

 Aizvadītajā gadā pašvaldība uzsāka jaunu tradīciju – svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus 4. maijā, svinīgā pasākumā pasniegt arī pašvaldības apbalvojumus izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības nozarēs.

Pretendentu apbalvojumam var pieteikt, rakstot vēstuli brīvā formā Alūksnes novada pašvaldībai. Lai atvieglotu pieteikumu iesniegšanu, ir izveidota tiešsaistē aizpildāma anketa – https://ej.uz/pagodinajumu.

 Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus, notikumus minētajās jomās. Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniegs, vērtējot 2018. gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem, kas aizvadītajā gadā ko sevišķu paveikuši konkrētajās nozarēs, kuru sasniegumi bijuši īpaši pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus notikumus attiecīgajās nozarēs, kas aizvadītajā gadā izskanējuši plaši un devuši būtisku ieguldījumu.

“Pagodinājumam uzņēmējdarbībā” pašvaldība aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos uzņēmumus dažādās komercdarbības nozarēs – lauksaimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā, amatniecībā, tūrismā, pakalpojumu un citās sfērās, kuru veikums, izaugsme, inovācijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji, jūsuprāt, būtu novērtējami ar pašvaldības apbalvojumu. Apbalvojumu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu novada uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības vides attīstībā vai īpašiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā.

 Apbalvojuma “Pagodinājums izglītībā” mērķis ir pateikties pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm un to pedagoģiskajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā. To šogad paredzēts pasniegt šādās nominācijās: “Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām”, “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”, “Gada notikums izglītībā (kas sekmējis pieejas maiņu mācību un audzināšanas darbā)”, “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”.

 Ar apbalvojumu “Pagodinājums sportā” var apbalvot sportistus, sportistu komandas, viņu trenerus, sporta klubus un nozares sabiedriskos aktīvistus par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kā arī pateikties par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida izkopšanā. To piešķir par īpašiem sasniegumiem Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa sacensībās vai par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbā.

 Apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos. Šī apbalvojuma mērķis ir pateikties kultūras darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem kultūras jomā, nozīmīgu ieguldījumu kultūras darbībā novadā.

 Piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām norādīt pieteikto personu (vārds, uzvārds), notikumu (nosaukums, norises vieta un laiks), kolektīvu, uzņēmumu vai organizāciju (nosaukums) u.c., kā arī aprakstīt konkrētos sasniegumus, par ko pretendentu izvirzāt apbalvojumam. Pieteikums noformējums brīvā stilā.

 Aicinām pieteikumus rakstīt arī kolektīvi, lai uz ieteikuma vēstules būtu vairāk nekā viena ieteicēja paraksts, kas apliecinātu konkrētā apbalvojuma pretendenta veikuma un ieguldījuma nozīmīgumu plašākai sabiedrībai.

 Pieteikumus līdz 5. martam lūdzam nogādāt personīgi Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā, Alūksnes Kultūras centra Koru zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, nosūtīt pašvaldībai pa pastu vai e-pastu uz adresi: dome@aluksne.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, tālrunis 26646749.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste