Turpinās plānotie darbi pārrobežu projektā

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” ietvaros Alūksnē noslēgumam tuvojas gaisa trošu nobrauciena izbūve, savukārt Ugāles ērģeļbūves darbnīcā turpinās 19. gadsimta flīģeļa restaurācija.

Gaisa trošu nobrauciens jeb zip line solās būt īpaši asām izjūtām un adrenalīna bagāts – tas sāksies Tempļakalnā un noslēgsies Pilssalā, traucoties lejup ar aptuveni 50 km/h ātrumu, un radot efektu, ka braucējs krīt ezerā. Nobraucienu ar projekta ietvaros iegādāto piemērotu ekipējumu varēs baudīt gan pieaugušie, gan bērni. Tempļakalnā ir izbūvēts tornis, no kura nobrauciens sāksies. Objekta būvnieki ir veikuši testa braucienus, lai pārbaudītu troses, ātrumu, bremzēšanu, lai Pilssalā izbūvētu piezemēšanās platformu. Sekot līdzi kārtībai objektā palīdzēs videonovērošanas kameras.

Darbus šajā objektā plānots pabeigt maijā. Jaunā tūrisma un izklaides objekta atpazīstamības veicināšanai top arī tā vizuālā identitāte. 12. maijā notiks šī objekta – ar inventāru aprīkotas inženierbūves – gaisa trošu ceļa nomas tiesību izsole, pamatojoties uz 2020. gada 27. februārī domes sēdē pieņemto lēmumu.

Gaisa trošu nobrauciena projekta izstrādātājs un autoruzraugs ir SIA “Firma L4”, darbus veic SIA “REKTA”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BBVP”. Nobrauciena izbūves darbus vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere. Darbu līgumcena ir 165 526,78 EUR bez PVN.

Savukārt Ugālē, SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca”, pie Latvijā pazīstamā ērģeļbūves meistara Jāņa Kalniņa turpinās vēsturiskā 19. gadsimta flīģeļa restaurācija un atjaunošana, kas pēc atdzimšanas nonāks Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano telpā. Koncertflīģeļa restaurācijas un atjaunošanas izmaksas ir 15 971,02 EUR bez PVN.

Alūksnes muzeja krājumos uzglabātais Leipcigas firmas “J.Blüthner” izgatavotais koncertflīģelis ir uzbūvēts ap 1853.-1854. gadu. Šī laikmeta mūzikas instruments būtiski atšķiras no mūsdienu instrumentiem: tam ir tembrāli bagātāks skanējums, bet tā kopskaņa ir klusāka par moderno flīģeļu skanējumu, līdz ar to tas ļauj mūziķiem autentiskāk interpretēt romantisko klaviermūziku. Flīģelis ir savam vecumam pietiekami labi saglabājies, un tā restaurācija uz sākotnējo tehnisko stāvokli ir iespējama. Bojājumu galvenais cēlonis ir nolietošanās un mitrums. Pēc restaurācijas un atjaunošanas darbu veikšanas, flīģelis atgūs savu sākotnējo muzikālo un estētisko kvalitāti.

Projektu “Sajūtu verstis” vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Alūksnes novada pašvaldības un SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” fotomateriāls

 

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste