Alūksnē darbu uzsācis POP-UP sociālās rehabilitācijas centrs

Kanis terapija

Sadarbībā ar biedrību “Brīnummāja” Alūksnē līdz šī gada beigām darbosies POP-UP Sociālās rehabilitācijas centrs. Tajā varēs saņemt šādus pakalpojumus: mūzikas, Kanis un Tomatis terapijas nodarbības, psihologa konsultācijas, Montessori un Forbrain nodarbības, kā arī Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Biedrības “Brīnummāja” mērķis ir bērnu un jauniešu attīstības veicināšana un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšana dažādām sociālajām grupām un sabiedrības izpratnes veidošana par bērnu un jauniešu attīstības vajadzībām. Biedrības sociālo rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir sniegt klientiem tādu pakalpojumu kopumu, kurš, apvienojot sociālā darba speciālistu konsultācijas un biedrības darbības pamatvirzienu metodes, ir vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Biedrības pamatdarbības vieta ir Cēsis. Ar POP-UP metodes palīdzību biedrība Alūksnē veiks izpēti par mērķauditorijas vajadzībām un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, organizēs pakalpojumu sniegšanu. Šādi pakalpojumi tik plašā apmērā Alūksnē līdz šim nav sniegti.

Pakalpojumi būs pieejami līdz šī gada beigām, tie tiks sniegti Alūksnes novada vidusskolas telpās, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē.

Par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus aicinām interesēties, zvanot pa tālruni 27722449.

Vairāk par biedrību var uzzināt www.brinummaja.lv

Pop-up kustība un metodes tiek pētītas un īstenotas URBACT III projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Citie) ietvaros.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content