Alūksnes muzejā realizēs projektu, iepazīstot un meistarojot viduslaiku spēles un rotaļlietas

Alūksnes muzejs guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā konkursā „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020”, iesniedzot projektu “Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” un saņemot 2500,00 EUR finansējumu.

Projekta mērķis – Alūksnes viduslaiku pils kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, veicinot zināšanu apgūšanu par pils vēsturi un tās arheoloģisko izpēti un bērnu un jauniešu iesaistīšanu kaula, koka un māla amatniecības prasmju apgūšanā, meistardarbnīcās iepazīstot un izgatavojot viduslaiku spēles un rotaļlietas. Projekta realizācijas laiks no šī gada jūlija līdz novembrim.

Alūksnē kopš 1970. gadiem periodiski notikuši arheoloģiskie izrakumi, kuru rezultātā Alūksnes muzeja krājums papildinājies ar unikāliem un interesantiem priekšmetiem. Ar 2021. gadu Alūksnes muzejs piedāvās alūksniešiem un viesiem arheoloģisko ekspozīciju, kura stāstīs par Alūksnes viduslaiku pili un tās vēsturi. Starp muzejā esošajiem artefaktiem atrodami viduslaiku spēļu priekšmetu atradumi, piemēram, māla glazētais spēļu kauliņš, kaula metamais kauliņš, kas liek aizdomāties, kā noritējusi brīvā laika pavadīšana viduslaiku pilī un kādas spēles un rotaļlietas izmantotas, tādēļ viena no ekspozīcijas būtiskām sadaļām plānota- iespēja apmeklētājiem darboties praktiski, gūstot dzīvās vēstures pieredzi. Ekspozīcija tiks papildināta ar šī projekta ietvaros tapušiem 16 spēļu un rotaļlietu repliku komplektiem ekspozīcijas izglītojošā darba daudzveidošanai un viduslaiku spēļu un rotaļlietu popularizēšanai, veidojot vienotu piedāvājumu par Alūksnes viduslaiku pili apmēram 10000 Alūksnes muzeja apmeklētājiem. 

Šī projekta ietvaros 10. oktobrī arheologi Uldis Kalējs un Rūta Vecmuktāne 2 lekcijās iepazīstinās interesentus ar spēlēm un rotaļlietām Latvijas viduslaiku piļu un Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā. 10., 11., 24., 25. oktobrī 20 pamatskolas un vidusskolas vecuma jaunieši, citi interesenti pie kaula, raga un briežraga apstrādes darbnīcas vadītāja Viestura Āboliņa, kokapstrādes darbnīcas vadītāja Andra Rozes, podnieka Eināra Dumpja meistardarbnīcās iepazīs un praktiski pamēģinās dažādu materiālu apstrādi pēc senču metodēm, apgūs divpadsmit spēļu un rotaļlietu spēlēšanas noteikumus un izgatavos savus viduslaiku spēļu un rotaļlietu komplektus, ko demonstrēs Alūksnes muzeja apmeklētājiem projekta noslēguma pasākumā. Meistaru izgatavotie spēļu un rotaļlietu komplekti- replikas atbilstoši arheoloģiskajiem atradumiem- meistardarbnīcu laikā tiks izmantoti spēļu un rotaļlietu demonstrēšanai un apgūšanai, bet no 2021. gada papildinās Alūksnes muzejā jauno arheoloģisko ekspozīciju par Alūksnes viduslaiku pili. Ekspozīcijā plānots iekļaut projekta rezultātā tapušās 12 viduslaiku spēles un rotaļlietas (kopumā 16 komplektus): kaula domino spēles 1 komplekts, dambretes spēles 1 komplekts, kubisko metamkauliņu 1 komplekts, metamkauliņu ar piramidāliem galiem 1 komplekts, falangu kauli pildīti ar svinu 1 komplekts, 2 rūceņi, dambretes koka galdiņš, 2 dzirnavu spēles galdiņi, koka vilciņš, 3 māla svilpaunieki, 24 māla spēļu kauliņi, 50 māla lodītes.

Realizējot projektu “Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas”, vēlamies nodrošinās gan vēsturisko, gan amatu prasmju nodošanas pēctecību un rosinās meistardarbnīcu dalībniekus un citus interesentus, tostarp arī jauniešus, saturīgi un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistot aktivitātēs aizvien plašāku interesentu loku, kā arī nozīmīgi papildinās Alūksnes muzeja interaktīvo piedāvājumu vēsturiskā izziņas materiāla apgūšanā un apmeklētāju ieinteresēšanā par valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli- Alūksnes viduslaiku pili, un tajā atrastajām vēstures liecībām. Viduslaiku spēles un rotaļlietas tiks izmantotas Alūksnes muzeja izglītojošajā darbā.

Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja
Izglītojošā darba un darbā ar apmeklētājiem speciāliste

Skip to content