Alūksnes novada iedzīvotāji var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem - Alūksnes novads

Alūksnes novada iedzīvotāji var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

 No 12. marta līdz 16. aprīlim strādājošajiem un pašnodarbinātajiem no 25 gadu vecuma ir iespēja pieteikties mācībām Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Alūksnes novadā būs pieejamas sešas programmas, taču novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties arī jebkurām citas projektā piedāvātajām izglītības programmām.

 

Lai paaugstinātu strādājošo un pašnodarbināto personu profesionālo kompetenci un konkurētspēju mācības piedāvā 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Alūksnes novadā mācības notiks SIA “Mācību centrs “Austrumvidzeme””, kur var pieteikties neformālās izglītības programmām “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”, “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”, “Google Adwords kampaņu organizēšana”, “Apmācība darbam ar krūmgriezi”, “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kā arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, kur savukārt īstenos profesionālās tālākizglītības programmu “Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”.

Sīkāka informācija gan par šīm, gan visām pārējām projekta ietvaros apgūstamajām programmām pieejama mājas lapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Mācību centrs “Austrumvidzeme” pārstāvi Alūksnē Valdi Zaduminu pa tālruni 26555503 vai e-pastu gbvj@inbox.lv un ar Smiltenes tehnikumu pa tālruņiem 27810836 un 26160229 vai epastu rolands.agis@gmail.com; smiltenestehnikums@gmail.com.

Pieteikšanās mācībām notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Pieteikuma veidlapa un visa informācija par dalību projektā atrodama iepriekš norādītajā interneta mājas lapā. Jāņem gan vērā, ka katrs strādājošais projekta ietvaros varēs mācīties tikai vienu reizi, tādēļ izvēle jāizdara pārdomāti un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrojot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

Kopumā projekta ietvaros ir iespējams izvēlēties kādu no 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
 • transports un loģistika (51 programmas),
 • kokrūpniecība (43 programmas),
 • enerģētika (34 programmas),
 • būvniecība (24 programmas),
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 • drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 • ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejama arī transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās, tostarp Alūksnes novada pašvaldībā, darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Alūksnes novada koordinatore ir Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 64381479, e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Skip to content