Pasākumi PII “Pienenīte” aprīlī

 

Datums
Vieta un laiks
Pasākums
Atbildīgais

 

04.04. Zālē 13.00 Skolotāju sapulce Ā.Driņina  
06.04. Zālē 9.15 Izglītojoša programma “Stikla brīnumi” (viesojas stikla pūtēji) D.Gailāne  
09.04. 4.grupa Bitītes 9.15 Atklātā nodarbība “Tīru māju” V.Lāce  
10.04. 1.grupa Lācēni 9.15 Atklātā nodarbība “Būsim veseli” S.Pavlovska  
11.04. 7.grupa Skudriņas 9.15 Atklātā nodarbība “Garšaugi manā dārzā” I.Srupkāja  
12.04. 4.grupa Bitītes 9.15 Atklātā nodarbība “Tīru savu apkārtni” V.Lāce  
13.04. Zālē 11.00 Alūksnes vidusskolas un grupas Mārītes pasākums Skolotājas  
13.04 PII Mazputniņš 9.00 Labās prakses diena “Latviešu tautasdziesmu izmantošana bērnu runas izveides procesā” Vada D.Riņķe, D.Orlova L.Smoļaka

D.Keomeģe

 
16.04. 5.grupa Pūcītes 9.15 Atklātā nodarbība “Ēd, kusties, smaidi!” E.Auziņa  

 

17.04. 2.grupa Mārītes 9.15 Atklātā nodarbība “Koki” L.Podniece  
18.04. Zālē 9.00 Burbuļciema muzikāla izrāde “Vesels un priecīgs” D.Gailāne  

 

18.04. PII Pienenīte 13.00 Labās prakses diena “Radošie darbi 3 gadu veciem bērniem” M.Sūna  
19.04. PII Sprīdītis 12.00-18.00 Tālākizglītības kursi “Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” M.Sūna

A.Račika

D.Keomeģe

 
19.04. 5.grupa Pūcītes 9.15 Atklātā nodarbība “Priede, priede, egle, egle…” E.Auziņa  
20.04 Zālē 9.30 Labās prakses diena Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas izglītības pedagogiem. Dalību pieteikt (autors, tēma, ilgums) Izglītības pārvaldei līdz 10.04. D.Gailāne  

 

20.04. PII Pūcīte 13.00 Labās prakses diena “Runas attīstīšana ārpusnodarbību laikā jaunākā vecuma bērnu grupās”. Vada I.Čerbikova D.Gailāne  
23.04. 6.grupa Taurenīši 9.15 Atklātā nodarbība “Kur tie kalni, kur tās lejas, kur tie resnie ozoliņi?” S.Melne  
24.04. 2.grupa Mārītes 9.15 Atklātā nodarbība “Kukainīti, mosties!!!” L.Podniece  
25.04. 2.grupa Mārītes 9.15 Atklātā nodarbība “Es un pasaule man apkārt” R.Bušenko  
25.04. Pils ielā 21 10.00 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde L.Smoļaka  

 

26.04. Administratīvajā ēkā 10.00 Alūksnes novada domes sēde. Ā.Driņina  

 

 

Skip to content