Veclaicenē izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti - Alūksnes novads

Veclaicenē izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti

 Noslēgusies atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”.

Atpūtas un dabas izziņas pieturas izbūvētas pie kopumā pieciem ezeriem un katra veltīta savai tematikai. Ēka Vaidavas ezera krastā stāsta par ūdeņiem un zivīm. Tās apkārtnē izvietoti arī šai tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti.

Raipala ezera tuvumā izbūvētā dabas pieturas tematika veltīta lāčiem. Tematikas izvēle saistīta ar to, ka apkārtnē vairākkārt novērots šis dzīvnieks un netālu atrodas arī Mišu medus muzejs.

Ilgāja ezera, kurš atrodas uz Latvijas un Igaunijas robežas, krastā dabas izziņas pieturas tematika veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai un stāsta par tās īpatnībām.

Meža zvēru tēma izklāstīta dabas izziņas pieturā pie Palpiera ezera. Līdzīgi kā pārējās ēkās, arī šeit pirmajā stāvā izvietoti par attiecīgo tēmu sagatavoti izzinoši fakti un stāstījumi, kā arī attēli. Ēkas apkārtnē ierīkots arī neliels skatu tornis, kas veidots aļņa formā.

Apes novada teritorijā esošā Eniķu ezera krastā veidotā dabas izziņas pietura veltīta putniem, kuri sastopami konkrētajā apvidū. Arī šeit izvietoti vairāki vides mākslas objekti.

Visi atpūtas un dabas izziņas punkti funkcionēs arī kā naktsmītnes, kurās varēs pilnībā izbaudīt būšanu dabā. Plānots, ka durvis apmeklētājiem mājas vērs 2019. gada pavasarī.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas VAS “Latvijas valsts meži” par sadarbību dabas māju izveidē pie Vaidavas un Raipala ezeriem. Pašvaldība pateicas arī privāto zemju īpašniekiem par sadarbību dabas māju izveidē pie Eniķu, Ilgāja un Palpiera ezeriem. Paldies par sadarbību projekta īstenošanā Apes novada pašvaldībai.

Dabas māju projektēšanu veica SIA “BM-Projekts”, bet būvniecības darbus – AS “Master Industry”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BBPV”. Dabas māju saturisko daļu jeb ekspozīciju izstrādāja un realizēja dizaina birojs SIA “H2E”.

Atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti jeb Dabas mājas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” izbūvētas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” Nr.5.4.1.1/17/A/022 ietvaros. Projekta vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Skip to content