SPRĪDĪTĪ STRĀDĀ UN SVIN!

1.- 7. novembris iestādē aizritēja svētku gaisotnē, jo atzīmējām divus svarīgus notikumus:

Iestādes dzimšanas dienu un Ekoskolas  Zaļā karoga pacelšanas svētkus.

Bērni aktīvi darbojās, lai godam sagatavotos svētku dienai un paveiktu visus Sprīdīša dotos uzdevumus:

  • Cepa Sprīdīša Ekocepumus sprungulīšu, lāpstiņu, gulbīšu , gredzentiņu un citās ar pasaku saistītās simboliskās formās
  • Skatījās filmu, multfilmu, lasīja grāmatu par Sprīdīti un viņa gaitām
  • Katra grupa gatavoja vēlējumu Sprīdītim
  • Izmantojot Meža Mātes valstībā pieejamos dabiskos materiālus, veidoja dekorus zālei
  • Mācījās šī mācību gada Ekoskolas Vides kodeksu, Mazā Ekopadome gatavoja vizuālo noformējumu Vides kodeksam

Svētku dienā, 6, novembrī, visi pulcējāmies zālē, kurs mūs gaidīja Vēja Māte, Sprīdītis un Lienīte, lai priecātos: par saviem un citu bērnu sagatavotajiem priekšnesumiem, vēlējumiem, kopā dejotu un cienātos ar pašu ceptajiem cepumiņiem.

Savukārt  7. novembrī  darbinieki, bērni un viesi pulcējās laukumā, lai svinīgi, ar Iestādes vadītājas M.VOSKAS, Iestādes Padomes priekšsēdētājas L. LEIMANES ,  Ekoskolu programmas Latvijā koordinatora E.CEPURĪŠA uzrunām, visu kopīgi norunātu Vides kodeksu un nodziedātu I.Pauras dziesmu “Tīra Latvija” paceltu Ekoskolas  Zaļo karogu.

Diena turpinājās ar nopietnu darbošanos Ekojautājumos: Mazā Ekopadome tikās ar E.CEPURĪTI, kura vadībā apsprieda šī mācību gada darbības plānu, savukārt pedagogiem bija iespēja mācīties par kompetenču izglītības saistību ar Ekoskolu metodoloģijas 7 soļiem.

Svētki nosvinēti, pie Iestādes plīvo Zaļais karogs un iedvesmo bērnus un skolotājas turpmākiem kompetenču un Ekoskolas darbiem.

Anta APINE – vadītājas vietniece izglītības jomā