Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadu sieviešu, vīru un jaukto vokālo ansambļu konkurss

2. martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē norisinājās Apes, Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadu sieviešu, vīru un jaukto vokālo ansambļu konkurss.

Alūksnes novadu pārstāvēja astoņi kolektīvi. Augsto pirmo pakāpi ieguvuši vairāki kolektīvi, to starpā Ziemeru sieviešu vokālais ansamblis “Pierla” un vadītāja Ilze Briediņa, Liepnas sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa” un vadītāja Lilita Spirka, Veclaicenes sieviešu vokālais ansamblis, Veclaicenes vīru vokālais ansamblis un Veclaicenes jauktais ansamblis un to vadītāja Ilze Briediņa.

Otro pakāpi ieguvuši Jaunannas tautas nama jauniešu vokālais ansamblis “Mūza” (vadītāja Inese Vilciņa) un Malienas tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Kvanto” (vadītāja Inese Vilciņa, kormeistare Rita Bogdanova). Trešā pakāpe piešķirta Jaunannas tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim “Trallas” (vadītāja Inese Vilciņa).

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte sūta novēlējumu visiem dalībniekiem: “Paldies kolektīvu vadītājiem un dziedātājiem par paveikto, paldies tautas namu vadītājiem par atbalstu kolektīvu dalības, tērpu, transporta nodrošināšanā. Ar skati nekas nesākas un nekas nebeidzas. Žūrija ir izvērtējusi konkrēto sniegumu un devusi savus ieteikumus tālākai darbībai. Ja paveicas skatē, aicinājums neapstāties pie sasniegtā, turpināt pilnveidoties, uzliekot sev augstāku latiņu! Ja rezultāts ir sliktāks nekā cerēts, spēt konstruktīvi izvērtēt iemeslus, saņemties un turpināt ar vēl lielāku enerģiju darboties un dziedāt koncertos, doties ciemos pie citiem kolektīviem, meklēt repertuāru, kas atbilst spējām un vēlmei sevi apliecināt vokālajā mākslā. Lai kolektīviem muzikāls gads un daudz skaistu koncertu un atbalstošu skatītāju!”

 

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste