Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formas – starp trīs labākajiem restaurācijas projektiem 2018. gadā

Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formu restaurācijas projekta darba grupa – (no kreisās) projekta autors, arhitekts Laimonis Šmits, SIA “BŪVFIRMA INBUV” valdes loceklis Toms Trubins, arhitekte Zane Ramiņa, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, projekta vadītāja Sanita Adlere un restaurācijas darbu vadītājs Juris Pavlovs

Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formu restaurācija ir atzīts par vienu no trim labākajiem restaurācijas projektiem 2018. gadā Latvijā. Ceturtdien, 7. martā, Rīgā notikušajā konkursa “Latvijas Būvniecības gada balva 2018” noslēguma pasākumā šis projekts saņēma apbalvojumu par iegūto 3. vietu.

Konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2018”, kuru organizē nevalstiskā organizācija biedrība “Building Design and Construction Council”, kopumā bija iesniegti 143 pieteikumi dažādās nominācijās – būves un objekti, kas nodoti ekspluatācijā 2018. gadā.

Nominācijā “Restaurācija” pieteiktā Alūksnes novada pašvaldības projekta “Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu – Obeliska, Pomonas tempļa, Mauzoleja, Putnu paviljona, Ovālās strūklakas, Apaļās strūklakas – restaurācija” vadītāja ir Sanita Adlere, restaurācijas projekta autors – SIA “ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA” (arhitekti Laimonis Šmits un Zane Ramiņa), galvenais būvuzņēmējs, Obeliska, Mauzoleja, Ovālās strūklakas, Apaļās strūklakas, Pomonas tempļa būvnieks – SIA “BŪVFIRMA INBUV” (restaurācijas darbu vadītājs Juris Pavlovs), Putnu paviljona būvnieki SIA “OZOLMĀJAS”, SIA “Skava M”, IU “GETA”, būvuzraugi – AS “Būvuzņēmums Restaurators” (atbildīgais restaurācijas būvuzraugs – Dāvis Priede).

Augsto apbalvojumu konkursa noslēguma pasākumā saņēma Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, projekta vadītāja Sanita Adlere, projekta autori Laimonis Šmits un Zane Ramiņa, SIA “BŪVFIRMA INBUV” valdes loceklis Toms Trubins un restaurācijas darbu vadītājs Juris Pavlovs.

 – Ja objektus aplūko no arhitektūras kvalitātes aspekta, tad pārliecinoši estētiskāki un kvalitatīvāki ir privāto investoru objekti. Tomēr ir atsevišķas pašvaldības, kuras mācējušas noteikta budžeta ietvaros sabalansēt arhitektūru, būvniecības kvalitāti un tehnoloģijas. Šādā aspektā iespējams atzīmēt Jūrmalu, Limbažus, Jelgavu, Alūksni, – teikts konkursa rīkotāju mājaslapā www.buvniekupadome.lv.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste