Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2019. sēdes darba kārtība

11.03.2019., plkst. 14:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par Liepnas vidusskolas direktoru
3. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 2019. gadā.
4. Par līdzfinansējumu biedrībai “C.ALBULA”.
5. Par līdzfinansējumu nodibinājumam ,,Alūksnes un Apes novada fonds”.
6. Par līdzfinansējumu biedrības “Remis” projekta realizācijai.
7. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ērmaņu muiža”.
8. Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas nedzirdīgo savienība”.
9. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums”.
10. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”.
11. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība “SUDRABS””.
12. Par līdzfinansējumu biedrībai “KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS “STILI”’.
13. Par līdzfinansējumu biedrībai “SIDRABA PAVEDIENS”.
Par līdzfinansējumu biedrībai “ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE”.
15. Par Alūksnes novada pensionāru apvienības projektu.
16. Par projektu “Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”.
17. Informācija par kultūras iestāžu darbību gadā (statistikas dati).
18. Informācija par nozīmīgākajām 2019. gada aktivitātēm kultūrā un sportā.

Skip to content