Alūksnes novadā ievērojami pieaugs pabalsti jaundzimušajiem

No 4. aprīļa Alūksnes novadā ievērojami pieaugs bērna piedzimšanas pabalsts un pabalsts ģimenēm, kurās piedzimuši dvīnīši un trīnīši. Lēmumu par pabalstu apmēra palielināšanu Alūksnes novada domes deputāti pieņēma šī gada februāra domes sēdē.

4. aprīlī stāsies spēkā grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” un saskaņā ar tiem turpmāk bērna piedzimšanas pabalsts līdzšinējo 75 eiro vietā būs 40% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Līdz ar to šobrīd, ņemot vērā minimālās algas apmēru, bērna piedzimšanas pabalsta apmērs ir 172 eiro.

Bērna piedzimšanas pabalstu Alūksnes novadā piešķir mazuļa aprūpes priekšmetu un preču iegādei. Saņemt šo pabalstu ir tiesības vienam no bērna vecākiem vai tos aizstājošai personai, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā.

No 4. aprīļa mainīsies arī svētku pabalsta apmērs, ko Alūksnes novada pašvaldība piešķir tad, ja ģimenē piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, kas reģistrēti Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā. Dvīnīšu ģimenēm svētku pabalsta apmērs pieaugs no 300 līdz 500 eiro, bet trīnīšu ģimenēm – no 500 eiro līdz 1000 eiro. Šo pabalstu pašvaldība piešķir naudas izteiksmē.

Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta un svētku pabalsta dvīnīšu un trīnīšu ģimenēm piešķiršanu pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Saistošie noteikumi “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” atrodami www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste