Izsludinās Jauniešu biznesa ideju konkursu

Jau devīto reizi Alūksnes novada pašvaldība izsludinās “Jauniešu biznesa ideju konkursu”. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa uzsākšanai. Kopš 2011. gada pašvaldība ir atbalstījusi 20 biznesa ideju par kopējo finansējumu 40 770,18 EUR. 

 Konkursa pieteikuma anketa un nolikums būs atrodams mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi. Konkursa pieteikumu iesniegšana sāksies aprīļa beigās. Konkursa pieteikumu varēs iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā Brūža ielā 7, Alūksnē,  Alūksnes novadā, iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv vai nosūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 ar norādi – “Konkursam “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”.

 Apmācības par uzņēmējdarbības uzsākšanu konkursa pretendentiem un citiem interesentiem notiks 30. aprīlī plkst. 10.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā. Līdz projekta iesniegšanas termiņa beigām iespējams uzdot jautājumus un konsultēties pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras SALDĀBOLAS, zvanot 25425222 vai rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv.