Izveidota iedzīvotāju aptauja par bērnu laukuma labiekārtošanu Alūksnes muižas parkā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros no VARAM valsts budžeta programmas “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” līdzekļiem ir piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldībai naudas balvu. Šos līdzekļus līdz 2019. gada beigām pašvaldība ir plānojusi izlietot bērnu rotaļu laukuma pie Alūksnes Jaunās pils pārveidei.

Esošais bērnu rotaļu laukums atrodas Alūksnes muižas parkā, Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā. Šobrīd rotaļu laukumā atrodas dažādos laikos, stilos un materiālos uzstādīti bērnu rotaļu elementi, kur daļa no tiem vairs nedarbojas vai ir morāli vai fiziski novecojuši.  Vēsturiski šī parka daļa, kura atrodas tuvāk Jaunajai pilij, ir veidojusies kā regulārā dārza daļa, tāpēc ir radusies ideja, demontēt esošās rotaļu iekārtas un pārveidot bērnu rotaļu laukumu tā, lai to pietuvinātu to 18. un 19. gadsimta rotaļu tradīcijām.

Lai saprastu iedzīvotāju viedokli par šo ideju (atbalsta vai neatbalsta), ir izveidota aptaujas anketa. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas tiks noskaidrots labākais vēlamais risinājums, kas apmierinātu rotaļu laukuma apmeklētājus, īpaši bērnu intereses un vajadzības. Lūgums iedzīvotājiem – bērniem, bērnu vecākiem, skolotājiem, pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, būt aktīviem un paust savu viedokli šajā jautājumā, lai kopā rastu vislabāko risinājumu. Aptaujas anketas vēlams aizpildīt un iesniegt līdz 27. maijam. Anketa pieejama šajā saitē – Aizpildīt veidlapu

Papildus atgādinām, ka moderns rotaļu laukums atrodas Pilssalā un šogad arī peldvietā “Vējiņš” tiks izveidots jauns bērnu rotaļu laukums. Jautājumu un ierosinājumu gadījumā, kas saistīti ar plānoto bērnu laukuma pārbūvi droši varat vērsties pie Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitektes Madaras Sildegas – Mieriņas, rakstot uz e-pastu madara.sildega@aluksne.lv

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste