Caurteku izbūves laikā satiksmei būs slēgta Pleskavas ielas 1. kārta; jāizmanto apbraucamais ceļš

No 13. līdz 17. maijam sakarā ar caurteku izbūvi Pleskavas ielas 1. kārtā, Alūksnē, autotransporta kustībai būs slēgta iela no projekta 1. kārtas sākuma (krustojuma ar Pils ielu) līdz 7. Siguldas kājnieku pulka piemineklim.  Pārējā ceļa posmā satiksme būs iespējama, ievērojot ceļa zīmes Nr.302 “Braukt aizliegts” nosacījumus.

Sākoties pavasarim, turpinās Pleskavas ielas 1. kārtas pārbūve no Pils ielas līdz otrās kārtas sākumam pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa. Tā kā šajā ielas posmā ir nepieciešams izbūvēt lielizmēra caurtekas, šo darbu veikšanas laikā autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamais ceļš caur Beju. Satiksmes organizācijas shēma pieejama pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Pleskavas ielas 1. kārtā paredzēts ierīkot apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu, pārbūvēt ielas segumu, sakārtot lietus ūdens novades sistēmu, pārbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie Kājnieku skolas, kā arī atjaunot un apgaismot gājēju celiņu no Pleskavas ielas līdz parkam gar ezeru.

Darbus Pleskavas ielas 1. kārtā veic SIA “8 CBR” pēc SIA “Projekts EAE” izstrādātā projekta, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.

SHĒMA

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste