PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA “DODIET VIETU DABAI!”

Mācību joma: Dabaszinātņu mācību joma.

Sagaidāmais rezultāts:

 • Gūs elementāras zināšanas par sēklu iegādi, audzēšanu,
 • Izpratīs ceļu, kas jāveic, lai mazdārziņā izaugtu dažādi augi, dārzeņi
 • Gūs priekšstatu, ka labs darbs un dabai draudzīga rīcība  ir viens no priekšnosacījumiem bioloģiskās daudzveidības izzināšanā.

Mērķauditorija: 4-6gadus veci bērni

Nodarbības gaita:

 • Skolotājas aicina bērnus aplūkot fotogrāfijas un atsauc atmiņā pavasarī veikto – sēklu iegāde, augsnes sagatavošanā, sēšana sēklu kastītēs.
 • Vērots sēklu augšanas periods sēklu kastītēs laika posmā no februāra līdz maijam (izdzen asnus, aug, zaļo)
 • Atsauc atmiņā laiku pavasarī, kad kopīgi nolemts stādīt iesētos augus un dārzeņus iestādes laukumā – sakņu dārzā, komposta kaudzē.
 • Pārrunā par tādām lietām kā darbs un zeme, kā pašiem rūpēties par dārzā iestādīto, audzēto,
 • Vasaras periodā intensīva augu laistīšana, rušināšana, vērošana,
 • Rudenī skolotājas rosina bērnus doties uz iestādes sakņu dārzu, lai novāktu ražu,
 • Bērnu aktīvā darbība ražas novākšanā, pieredzes stāsti par audzēšanu, novākšanu un lietošanu savās ģimenēs,
 • Skolotājas rosina bērnus nogrieztos lakstus, lapas, bojātos augus, dārzeņus  nest uz komposta kaudzi, uzrakt sakņu , dobes
 • Bērni izsaka priekšlikumus – ko darīt ar novākto ražu, rezultātā tā tiek aiznesta uz iestādes virtuvi,
 • Skolotājas rosina bērnus darboties kopā ar vecākiem ģimenes mazdārziņos, novācot ražu un sagatavojot augsni ziemas periodam.

Sagatavoja: 4.grupas skolotājas Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA, Ilze HOLLA