MANA PILSĒTA – MANAS MĀJAS

Šis gads iesākās ar svētkiem, 100 – gadi, kopš Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības.

5. grupas bērni kopā ar vecākiem mācību gada garumā iesaistījās kopīgā grupas projektā “Mana pilsēta – manas mājas”, kurā veicām dažādas aktivitātes.

Pirmā aktivitāte bija foto akcija „Mana māja”, kurā fotografēja savu māju un grupā izveidoja foto galeriju. Bērni ikdienā pētīja, salīdzināja, cik dažādas ir mājas mūsu pilsētā, secināja, skaitīja, cik bērni dzīvo vienā daudzdzīvokļu mājā.

Mēs daudz pavadījām laiku svaigā gaisā, pastaigās bērni izvēlējās, uz kuru objektu pilsētā dosimies un paši mēģināja izdomāt maršrutu, kā tur nokļūt. Devāmies uz Jāņkalniņu, kur vērojām ūdens torni, Bānīša stacijā iepazināmies ar vilcienu, Pils parkā vērojam kokus, putnus, Alūksnes ezera krastā iepazināmies ar ūdensputniem, ar informāciju par ezerā sastopamajām zivīm. Apmeklējām Alūksnes muzeju, kurš atrodas Alūksnes Jaunajā pilī.

Bērni izteica savas domas, kuras vietas Alūksnē ir visskaistākās, visvairāk tika pieminēts Tempļa kalns. Devāmies garajā pastaigā un uzkāpām Tempļa kalnā.

Ejot pastaigās pa savu pilsētu, mēs burtojām ielu nosaukumus, atpazinām numurus uz mājām un.

Apmeklējot dažādas vietas Alūksnē, mēs vērojām vai apkārtne ir tīra un sakopta, runājām par dabas saudzēšanu. Bērni paši secināja, ka sakoptā, nepiesārņotā vidē ir patīkami rotaļāties, pastaigāties. Tāpēc reizēm arī plogingojām, lai mūsu pilsēta būtu sakopta.

Sadarbībā ar vecākiem, rosinājām, lai mājās zīmē skaistākās mūsu pilsētas vietas. Vecāku atsaucība bija liela, un iekārtojām gleznu izstādi par godu mūsu pilsētai iestādes kopējā gaitenī. Sadarbībā ar mūzikas skolotāju bērni skandējām dziesmas par savu pilsētu. Šīs aktivitātes kopā veido bērnos lepnumu un atbildību par savu dzimto vietu.

Un šobrīd, kad mainījusies situācija valstī, un daudzi bērni palika mājās, ievērojot aicinājumu #Paliec mājās, mācības organizējām attālināti. Katru nedēļu sagatavojam ieteikumus vecākiem, kā bērniem radoši darboties mājās. Sadarbojāmies ar grupas vecāku no iestādes padomes, kurš ievietoja ieteikumus Watsapp grupā. Mums ir svarīgi, lai veidojas jēgpilna ģimenes un pedagogu sadarbība, lai vecākiem ir izpratne, kā darboties ar bērniem mājās. Lai būtu atgriezeniskā saite, rosinājām sūtīt foto, video, vai arī mājās veidot mapīti ar bērna darbiņiem. Mēs priecājamies, ka mūsu grupā ir tik atsaucīgi vecāki un varam kopīgi darīt lietas bērnu labā!

Sagatavoja: 5. grupas skolotājas Jolanta APSĪTE un Sanita APŠUSALA