CETURTAIS GADS EKOSKOLU PROGRAMMĀ

29.aprīlī Ekopadome pulcējās, lai attālināti, tiešsaistē pierādītu savu šī mācību gada veikumu Latvijas Vides fonda Ekoskolu žūrijai.

Paveikts patiešām daudz, grūti izlemt, ko prezentēt ierobežotā laikā. Vienojāmies par katras tēmas Zaļo Asniņu – būtiskāko lietu, inovāciju iestādē  katrā no obligātajām tēmām.

Gada tēma “Atkritumi” loģiski saistījās ar Vidzemes plānošanas reģiona starptautisko projektu “Waste Art”, kur mācījāmies samazināt atkritumu daudzumu un pareizi šķirot.

Galvenā šī gada akcija “Plogings” norisinājās visa gada garumā, katras grupas skolotājām dažādā veidā organizējot šo noderīgo, sportisko aktivitāti. Par drosmi pieņemt izaicinājumu veikt plogingu katra grupa saņēma Ekopadomes pateicību un grāmatu, kuru iespējams izmantot, organizējot bērnu aktivitātes dabā.

Ļoti aktīvi šogad nodarbojāmies ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu par aktuālām Eko norisēm – tika vadītas nodarbības citās izglītības iestādēs, veikts mazais Klimata gājiens, aktīvi rakstīti raksti vietējiem laikrakstam, informācija ievietota iestādes mājas lapā un Alūksnes NVO sociālajos tīklos. Ceram, ka caur šo tika aizsniegts plašs iedzīvotāju loks.

Priecīga un aizrautīga izvērtās eglīšu stādīšana sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Spodra”, desmit iestādes darbinieki pārstāvēja “Sprīdīti” šogad un tiek domāts par turpmāko sadarbību.

Ekoskolas tēmu saistība ar pārējo mācību procesu iestādē ir pati par sevi saprotama. Darbs turpinās arī vasaras periodā, kad turpinām  praksē realizēt labās lietas, ko esam iemācījušies par dabai draudzīgām rīcībām. Bērni caur Ekoskolas programmu kļuvuši atbildīgāki, domājošāki un zinošāki par vides lietām.

Tikko tapusi lietus ūdens savākšanas vieta augu laistīšanai, zaļo ķirbji un garšaugu dārziņš, tiek nomarķēts dabiskās pļavas stūrītis ar augu attēliem, nosaukumiem, QR kodiem bērnu intereses rosināšanai par norisēm dabā.

Ārkārtas situācijas dēļ izpalika vairākas saplānotas, sagatavotas aktivitātes, kas, cerams, varēs norisināties rudenī.

    

Sagatavoja: vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine