Miķeļdienas svētki bērniem “Kur tu biji Miķelīti?”

Šogad Miķeļdienu svinējām savādāk, ne tā, kā tas bija ierasts citos gados. Ļoti rūpīgi bija jāpārdomā par to,  lai ievērotu visus drošības noteikumus, kuri ikdienā jāievēro ņemot vērā situāciju Pasaulē/Latvijā. Skolotājām uz e-klasi tika aizsūtītas kartes ar Miķeļdienas centriem un plānotajām aktivitātēm. Tādejādi visiem svētku dalībniekiem bija iespēja jau iepriekš iepazīties ar centru izvietojumu, aktivitātēm kā arī sagatavot materiālus radošajam darbam.

23. septembrī iestādes teritorijā darbojās trīs centri:

  1. Mūzikas centrs “Miķelītis bungas sita”, kuru vadīja iestādes mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA un Linda BERKULE. Bērniem bija iespēja uzzināt vairāk par Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām, kā arī doties muzikālā rotaļā “Miķelītis” (latviešu tautasdziesma).
  2. Sporta centrs “Miķelītis dienu dzina”, kuru vadīja iestādes sporta skolotāja Dita HOLLA un ārsta palīgs Kristīne ČERNOMIRDINA. Šajā centrā bērniem bija iespēja aktīvi un praktiski darboties atbilstoši vecumposmam.

Jaunākā vecuma grupām – Pa laukumu izmētātas sarkanas, zaļas, dzeltenas un zilas bumbiņas, novietotas trīs kastes (ar piestiprinātiem dārzeņu/krāsu attēliem un īstu dārzeni – sarkans/tomāts, zaļš/gurķis, dzeltens/kartupelis). Bērniem bija jāsašķiro bumbiņas kastēs un jāatrod, kura krāsa ir liekā! Tādejādi pēc uzdevuma izpildes viņi varēs palīdzēt mājās novākt un sašķirot rudens ražu, jātrenējas visiem kopā atpazīt krāsas.

Pārējām grupām  – Rotaļa “Rudens sautējums”.

Bērniem bija jānosauc kādas rudens veltes atrodas laukumā. Pa laukumu bija izmētāti burkāni, kartupeļi un āboli. Spēles vadītājs aicināja bērnus skriet pa laukumu kamēr skanēja zvaniņš, izvairoties no dārzeņiem, skaļi nosaucot vārdus, piemēram, “divi pie burkāna” tajā brīdī bērni pa divi atrada burkānu un nostājas pie tā. Tāpat pirms spēles sākšanas tika pārrunāts ar bērniem, kāpēc jāskrien izvairoties no rudens veltēm un  kur spēlē izmantoto ražu pēc tam varētu izmantot iestādē.

  1. Radošais centrs “Miķelītis bagāts vīrs!”

Pie grupu ieejām vai laukumos, kuros grupas uzturas bija iespēja no iepriekš pašu savāktiem dabas materiāliem brīvā formā veidot kompozīciju vai cita veida radošo darbu. Galarezultātā ar bērnu rokām un pieaugušā atbalstu tapa daudz skaistu rotājumu, kuri priecē vēl joprojām!

      

Fotogrāfijas no visiem radošajiem darbiem var redzēt iestādes facebook lapā https://www.facebook.com/spriditisaluksne

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA

Skip to content