30. augustā Alūksnē viesojās Ministru prezidenta biedrs, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

No labās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, Ministru prezidenta biedrs, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis Sadovņikovs, priekšsēdētāja vietnieci attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līga Langrate, priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons un izglītības metodiķe Baiba Lietapure.

Dienas pirmajā pusē ministrs apmeklēja Alūksnes novada vidusskolu, kur piedalījās skolas 10 gadu jubilejas pasākumā. Pasākuma laikā ministrs pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumus pedagogiem, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pasniedza pašvaldības apbalvojumus, savukārt Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča pasniedza Izglītības pārvaldes apbalvojumus.

Vizītes turpinājumā ministrs apmeklēja Alūksnes novada pašvaldību, kur sarunā tikās ar domes priekšsēdētāju Dz. Adleru, priekšsēdētāja vietnieci attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līgu Langrati, priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Druvi Tomsonu  un priekšsēdētāja vietnieku teritoriālajos jautājumos Jāni Sadovņikovu.

Ministra vizītes mērķis bija pārrunāt administratīvi teritoriālo reformu un ar to saistītās tieslietas, iepazīties ar pašvaldības vadību un novada attīstības plāniem.

– Labas, jaudīgas, uz attīstību vērstas pašvaldības – tādas es labprāt apciemoju. Ļoti svarīgi ir tas, ka novadi arī pierobežā attīstās. Labi var just tās vietas, kurās infrastruktūra ir pārdomāta, tajās cilvēki ir pašpietiekami, vēlas ne tikai palikt, bet arī atgriezties. No tālākajiem galamērķiem uz Alūksni, manuprāt, ir visērtāk atbraukt, – sarunas laikā pauda ministrs.

Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers ieskicēja Alūksnes novada galvenos attīstības virzienus – tūrisms, ražošana un eksports, līdztekus iezīmējot arī dzīvojamā fonda problēmas un izaicinājumus, kas saistīti ar ceļa infrastruktūru, īpaši izceļot ceļa posmu Alūksne-Ziemeri-Veclaicene. Ministrs savukārt dalījās pārdomās par izglītības nozīmi kā ekonomiskās attīstības pamatu un pieminēja, ka tā ir līdz šim nepietiekami novērtēta lieta, tāpēc īpaši liels prieks bijis apciemot Alūksnes novada vidusskolu un redzēt desmit gadu laikā paveikto.

– Uz Alūksni nāciet un attīstiet uzņēmējdarbību, – sarunas noslēgumā aicināja Ministru prezidenta biedrs, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Vēlāk ministrs apmeklēja Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļu, kur tikās ar vadītāju Ingu Ozoliņu un vietnieci Nansiju Zučiku. Viesim bija iespēja iepazīties ar nodaļas darbu un darba telpām, aktuālo statistiku par civilstāvokļa aktu reģistriem (dzimušie, mirušie un laulātie) novadā.

Dienas otrajā pusē ministrs apskatīja Alūksnes Jaunās pils restaurētos mūzikas salonus – Ērģeļu un Klavieru istabas, kā arī noklausījās multimediālo ekspozīciju “Helēnas dziedājums”.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content