Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita Muižniece

Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita MuižnieceŠodien, 13. janvārī, Alūksnē novadu apciemoja viesi no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) – Izglītības ministre Anita Muižniece un valsts sekretāra vietnieks, IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

 

Viesus Alūksnē uzņēma domes priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate, Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.

 

Viesi sākotnēji apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, kura, veidojot jauno izglītības modeli Alūksnes novadā, plānota kā centrālā izglītības iestāde, noturot uzstādītos standartus. Apmeklējot skolu, ministre atzina, ka izvēlēts pareizs ceļš stiprināt šo izglītības iestādi. Skolas direktore Daina Dubre-Dobre ieskicēja šā brīža attīstības plānus, notiekošos un plānotos remontdarbus, kam nepieciešams finansējums, lai turpinātu skolas pārbūvi un modernizāciju.

 

IZM pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Izglītības un sporta centra būvniecības gaitu, par ko informēja pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, kas ir šī projekta vadītāja. Viņa uzsvēra, ka darbi norit pēc plāna un ziemas laikapstākļu dēļ nav paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ jau šā gada beigās plānota objekta atklāšana. Kā norādīja ministrijas pārstāvji, izvēlētā lokācija sporta būvei ir lieliskā vietā, jo tā ir starp divām skolām un tuvumā atrodas bērnudārzi, līdz ar to nav jāuztraucas par telpu noslodzi dienas pirmajā pusē.

 

Alūksnes pilsētas sākumskolā viesus sagaidīja skolas direktore Uva Grencione-Lapseniete, lai pastāstītu, kā norit skolas ēkas ventilācijas ierīkošanas projekts, kas tiek īstenots paralēli mācību norisei.

 

Savukārt dienas turpinājumā Izglītības ministre tikās ar novada izglītības iestāžu direktoriem un iestāžu padomju pārstāvjiem. Ministre atbildēja uz jautājumiem par iestāžu darbību, uzklausīja direktoru priekšlikumus. Sarunā ministre uzsvēra, ka šogad IZM plānojusi lielu akcentu likt uz skolu direktoru stiprināšanu, tostarp, piedāvājot profesionālās pilnveides iespējas.

 

Viens no būtiskākajiem sarunu tematiem bija saistīts ar optimālu skolu turpmāko darbību, to efektivitātes novērtējumu. Ministre atzina, ka šis jautājums ir skatāms kopējā novada skolu tīkla kontekstā, vērtējot izglītojamo labākās iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību, pedagogu pieejamību, citas tuvumā esošās izglītības iestādes, transporta nodrošinājumu. A. Muižniece uzsvēra, ka pašvaldību pienākums ir nodrošināt saviem skolēniem kvalitatīvu izglītību un pedagogiem cienīgu atalgojumu.

 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate sacīja, ka pašvaldība ir sadzirdējusi Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu pārskatīt skolu tīklu, tādēļ tiek vērtēta katras skolas situācija, iespējas un vajadzības, un lēmums, kas tiks pieņemts, būs datos un rūpīgā analīzē balstīts. Viņa uzsvēra, ka vērtējot izglītības iestādes, tiek ņemti vērā četri galvenie virzieni – kvalitatīva izglītība, transports, ēdināšana un pilnvērtīgs interešu izglītības piedāvājums.

 

Ministre pozitīvi novērtēja Alūksnes novadu kā labo piemēru, kas izglītības iestāžu tīkla plānošanā veic padziļinātu katras skolas datu analīzi, jo uz faktiem un datiem balstīti lēmumi ir īpaši svarīgi, un uzsvēra, ka saredz pašvaldības vēlmi nodrošināt bērniem vislabāko izglītību novadā un labāku atalgojumu skolotājiem. To vēlāk ministre uzsvēra arī sarunā ar izglītības iestāžu padomju pārstāvjiem.

 

Diskusijā par sporta attīstību novadā un Latvijā piedalījās Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Līga Tomsone, domes priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons, Jānis Sadovņikovs, deputāts Modris Račiks, sporta skolas treneri Rolands Sīlis, Uldis Jauniņš, Krista Rence, Sergejs Sverčkovs. Tika spriests par finansējumu gan sporta infrastruktūras sakārtošanai un uzlabošanai, piemēram Alūksnes ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstībai, gan peldbaseina vajadzību, lai būtu iespējas apgūt peldētprasmes droši un pēc iespējas tuvāk mājām. Kā diskusijā uzsvēra E. Severs – sporta stadions Alūksnē atrodas ekskluzīvā un ļoti skaistā vietā, ko zina visi Latvijā. Pārrunāti tika dažādi sporta finansējuma modeļi, prioritāro sporta veidu noteikšanas iespējas un jautājums, vai reģioniem būtu jādomā par īpašas nozares sportistu sagatavošanu.

Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita Muižniece Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita Muižniece Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības ministre Anita Muižniece

Sagatavoja:
Anda PODZIŅA,
Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciālistes

Skip to content