Pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus saņemt paziņojumus elektroniski

Tuvojas februāris, kad pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem izsūtīs paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Lai samazinātu papīra un pasta sūtījumu resursu izmantošanu, Alūksnes novada pašvaldība aicina nodokļa maksātājus pāriet uz paziņojuma saņemšanu elektroniskā formātā.

 

Šobrīd no visām personām, kam Alūksnes novada pašvaldība izsūta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina paziņojumu, ceturtā daļa jeb 25,6% to jau saņem elektroniski.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu elektroniskā veidā var saņemt uz personas elektroniskā pasta adresi vai uz personas e-adresi. Vēlmi pāriet uz nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu e-pastā, persona var izteikt:

  • atsūtot Alūksnes novada pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, iesniegumu, kurā norādīts vēlamais e-pasts;
  • aizpildot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv;
  • nosūtot iesniegumu portālā www.latvija.lv.

 

Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Tātad, ja nodokļa maksātājs ir aktivizējis savu e-adresi, nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums tiek automātiski nosūtīts uz to.

 

Pašvaldība atgādina, ka juridiskām personām ir jāievēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta  11 daļā noteiktais, ka juridiskajai personai ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

 

Aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli arī samaksāt ir iespējams elektroniski – portālos www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content