Saskaņoti jaunie fasādes toņi - Alūksnes novads

Saskaņoti jaunie fasādes toņi

Annas pagastā turpinās šovasar sāktā kultūras nama ēkas fasādes siltināšana. Septembrī tika saskaņoti fasādes un cokola krāsu toņi. Fasāde ir nosiltināta un tiek gatavota krāsošanai. Oktobrī tiks nomainītas apgaismojuma lampas ēkā un veikta cokola siltināšana.

 Darbi notiek projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā”, ko finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta dotācijas un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma.

 Būvdarbus objektā veic SIA “ACK būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BBPV” un autoruzraudzību – SIA “Efekta”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

ERAF

Skip to content