Informācija par AS “Simone” pakalpojumiem Jaunlaicenē un Mālupē

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes lēmumu Nr.87 (22.03.2018.), Jaunlaicenes un Mālupes pagastu administratīvajās teritorijās Alūksnes novadā ar 2018.gada 1.oktobri centralizēto siltumenerģijas ražošanu nodrošinās AS „Simone” .

Aicinām ēku īpašniekus, namu apsaimniekotājus un daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas  noslēgt līgumus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Papildus informāciju par centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma saņemšanu varat saņemt sazinoties ar AS „Simone” pa tālruni 64321793 vai klātiene Parka ielā 2C, Alūksnē.

Par saņemto pakalpojumu tiks piemērots Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 55,05 Eur (bez PVN). Fiziskām personām tiek piemērota 12% PVN, juridiskām personām tiek piemērota 21% PVN likmes.