Nevienojas par privātīpašuma teritorijas izmantošanu

Aizvadītajā nedēļā ir uzstādītas ceļa zīmes dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā, Alūksnē, kas vairs neatļauj ar autotransportu nokļūt no vienas dārzkopības sabiedrības uz otru. Šāda situācija saistīta ar to, ka teritorija, ko līdz šim autovadītāji bija ieraduši lietot starp Jaundārzu un Mežkalna ielām, patiesībā nav iela, bet privāts īpašums.

Šovasar jau bija situācija, kad zemesgabala īpašnieks jau bija norobežojis iespēju braukt cauri savam īpašumam, taču pašvaldība vienojās īslaicīgi atļaut satiksmi. Tomēr šobrīd pašvaldībai nav izdevies panākt vienošanos ar zemesgabala īpašnieku par minētās teritorijas turpmāku izmantošanu publiskas satiksmes nodrošināšanai, līdz ar to ir uzstādītas ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts”, kā arī zīmes, kas brīdina par strupceļu.

Ir apzināts, ka šī situācija nerada piekļuves problēmas nevienam no gruntsgabaliem dārzkopības sabiedrību teritorijā. Aicinām dārzkopības sabiedrību lietotājus izrādīt izpratni attiecībā uz privātīpašumu un ievērot izvietotās ceļa zīmes!

Sagatavojusi: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste