Atbalstīti meliorācijas projekti astoņos pagastos

  Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis astoņos pagastos paredzētos meliorācijas projektus. Atbalstīti meliorācijas projekti Pededzes, Zeltiņu, Ziemera, Mārkalnes, Kalncempju, Annas, Alsviķu un Malienas pagastos. Divi projekti – Ilzenē un Alsviķos noraidīti, tomēr pašvaldība plāno šos lēmumus pārsūdzēt.

 Turpmākajā gaitā pagastu pārvaldes slēgs līgumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektiem. Izstrādes termiņš katram projektam būs atšķirīgs, taču aptuveni tas varētu ilgt pusgadu.

 Alūksnes novada pašvaldība startēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā, pretendējot uz finansējumu meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tādējādi vairākās vietās novadā novēršot problēmas, ko pašvaldības ceļu infrastruktūrai nodara aizaugušie novadgrāvji.

 Sākotnēji visas pagastu pārvaldes apsekoja savas teritorijas un identificēja novadgrāvjus, kas  rada problēmas pašvaldības autoceļiem. Pēc tam pašvaldība piesaistīja meliorācijas jomā sertificētu speciālistu, kurš šos novadgrāvjus apsekoja dabā un sniedza savus atzinumus. Saskaņā ar tiem novadgrāvji tika sarindoti pēc kritērijiem – kur ir kritiskākā situācija un kur meliorācijas sistēmu atjaunošana sniegs lielāku efektu plašākai teritorijai.