2019. gada 18. maija Muzeju dienas un Muzeju nakts norises Alūksnes novadā

Muzeju nakts akcijas moto: TĀLAVAS TAURĒTĀJS

 

 

Alūksnes muzejs

“VARONĪBAS NAKTS PIE BARONA – PRĀTS, SPĒKS, VEIKLĪBA”

19.00     Mārtiņa Belicka velosipēdu kolekcijas izstādes “Ne tikai Ērenpreiss” atklāšana Apaļajā tornī

19.30     Baronīgais velorallijs “VARONĪGAIS BARONS” pa Alūksnes Muižas parku

20.30     Marienburgas ļaužu spēka un veiklības pārbaude vēstures un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” no Ropažiem vadībā Alūksnes Jaunās pils pagalmā

21.00     Oluksnas Tālavas taurētāja izrādīšana Ledus pagrabā

Vakara gaitā    Aktivitāte muzejā “Meklē un atrodi 10 varoņstāstus”.

 

Alūksnes Bānīša stacija Muzeju naktī

19.00-24.00     Ekspozīcijas apmeklējums “Alūksnes Bānīša stacija”

Izstāde “Stacijas ziņojumu dēlis” uz šķūņa sienas

Radošā darbnīca “Piešķir naktij krāsu!”

Orientēšanas spēle “Stacijas kvartāls zem lupas”.

 

Alūksnes Mākslas skolā

No 19.00- 22.00 apskatāma 2018./2019. mācību gada darbu izstāde.

 

 Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs

“Alūksnes mediķi – Tālavas taurētāji”

Muzeju nakts ietvaros no 19.00 līdz 22.00 iepazīstināsim ar tiem mediķiem, kam izcelsme un darbība saistīta ar Alūksni un kuri nesuši Alūksnes vārdu tālu pasaulē.

Iesvētīsim un izmēģināsim jaunas puzzles un minēsim krustvārdu mīklas.

 

Ernsta Glika Bībeles muzejs

Muzeju nakts aktivitāšu ietvaros stāstīsim par mācītāja Ernsta Glika darbību Alūksnē un viņa devumu izglītībai. Akcentēsim, ka pirmajai, latviešu valodā tulkotajai Bībelei šogad 325 gadi. Muzejs atvērts apmeklētājiem no 19.00 līdz 22.00.

 

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas muzejs

Muzeju nakts aktivitāšu ietvaros būs atvērts apmeklētājiem no 18.00 līdz 21.00.

 

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

“Drosme – uzvaras sākums” (Plutarhs)

19.00-24.00     Apmeklētāju sagaidīšana

19.30-20.30     Izstādes “Skolas Kalncempjos” atklāšana

20.30-22.00     Mākslinieces Rudītes Liepiņas radošā darbnīca

Mākslinieces Zandas Liedskalniņas radošā darbnīca “Glītrakstīšana”

Foto orientēšanās lauku sētā “Izkulšanās no RIJAS”

20.30; 21.30    Animācijas filma “Tālavas taurētājs” Saimes mājā

19.00-24.00     Atvērto durvju diena krātuvē un veselības uzlabošana aptiekas stūrītī ēkā “Laidars”

Izstādes “Skolas Kalncempjos” apskate

Laimes rats ekspozīcijā “Kalncempju vēstures lappuses”

 

Jaunlaicenes Muižas muzejs

“Ar varonību kabatā”

19.00-24.00     Digitālā izstāde “Alūksnes puses varoņi”

Varoņu meklēšana parkā ar orientēšanās elementiem

Aktivitāte “Tavu traku taurēšanu”

Būs apskatāma arī izstāde “Daudz zābaku pa manu zemi staigā” un ekspozīcija par brīvības kara cīņu norisi mūspusē.

 

Bejas novadpētniecības centrs

12.00-17.00 Muzeju diena – nakts, tēma “Laikmetu varoņi”: tiks celti godā laikmetu varoņi, izdzīvoti varoņstāsti; pastāvīgās ekspozīcijas: Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes pagasta vēsture pēckara periodā 1945.-1988. gadā; Nacionālo partizānu kustība Jaunalūksnes pagastā 1945.-1953. gadā.

 

 Zeltiņu vēstures krātuve

12.00-17.00 Zeltiņu vēstures krātuvē MUZEJU DIENA “Latvijas sardzē šodien un vakar” – ceļojums laikā; uzzināsim, ko zinām un ko nezinām par Alūksnes novadu; acumēra un reakcijas pārbaude.

 

Veclaicenes vēstures krātuve

13.00-16.00 Veclaicenes vēstures krātuvē Muzeju diena “Mežs – sargātājs” – par drosmi, uzticēšanos, skarbumu un cilvēcību nacionālo partizānu gaitās Veclaicenē. Sagatavotā izstāde būs apskatāma Veclaicenes muzeja krātuvē sākot no nākamās nedēļas.

 

Pededzes tautas nams

Ekspozīcija “Pededzes senā sadzīve” atvērta būs no 20.00 līdz 22.00.