Draudzības diena februārī

Draudzības diena PII “Pienenīte” Taurenīšu” un “Skudriņu” grupiņās.

’’Skudriņu’’ grupā 14.februāra rīts bija īpaši gaidīts un sirsnīgs, jo beidzot bija pienācis brīdis, kad ar sirsnību un mīlestību gatavotās dāvaniņas varēs pasniegt draugiem. Padomāts bija arī par cienastu, kā arī par apģērbu, kurā dominējošā krāsa bija sarkanā.

’’Taurenīšu’’ grupa savukārt sagaidīja bērnus no ‘’Skudriņu’’ grupas, kuri bija sarūpējuši mazas skaistas un saldas dāvaniņas.  Skanot ritmiskai mūzikai, pie roku rokā ar ciemiņiem visi devās draudzības dejā. Līku loču, ritinājām un tinām dejas kamolīti. Kad tika izveidots aplis, gājām rotaļā “Draudzīgais apskāviens”. Te bija iespēja iepazīties, sarokoties vai draudzīgi apskauties.

Skolotājai auduma maisā atradās paslēpts pārsteigums – vasaras smarža -vasarā pļautais siens, ko izdevies saglabāt līdz pat februāra vidum, un tas brīnišķīgi smaržoja. Ieelpojām vasaras smaržu un devāmies rotaļā “Es ar savu siena maisu”.

Pēc jautrajiem brīžiem bija pienācis laiks cienāties ar saldajām konfektītēm “Smaidiņš”.

 Arī ’’Taurenīšu’’ grupas bērniem apģērbs akcentējās sarkanos toņos, kas bija iemesls uztaisīt foto sesiju. Ar smaidiem sejās kopīgi rotaļājoties un draudzīgi runājoties pagāja rīta cēliens.

Šajā dienā Arī “Rūķīšu” grupas bērni devās ciemos, bet pie “Pūcīšu” grupas bērniem. Tika iets rotaļās un teikti mīļi vārdi, dejotas dejas, kā arī tika dāvinātas un saņemtas dāvanas.

Pēcpusdienā bērnus sagaidīja muzikāls sveiciens bērnudārza zālē, Mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Skanēja dažādi mūzikas instrumenti, izpildot brīnišķus skaņdarbus.

Skudriņu grupas audzinātājas: Ilze Strupkāja un Viola Lāce
Taurenīšu grupas audzinātājas: Agnese Račika un Skaidrīte Melne.
Rūķīšu grupas audzinātājas: maija Sūna un Andra Cabule

Skip to content