SEPTEMBRĪ KAD KOPĀ NĀKAM, LABUS DARBUS DARĪT SĀKAM

Pagājis septembris un 4. grupas bērniem tas bijis sākums labiem darbiem gan grupiņā, gan iestādē.

Interesanti pagājusi Zinību diena “Lai notiek viss!”, kad kopīgi tika veidots no dabas materiāliem savas grupas simbols – Gulbītis. Paldies vecākiem par atnestajiem dabas materiāliem.

Šis mēnesis saistījās ar satiksmes drošību, kad tikāmies ar Runci Rūdi un Bebru Bruno. Drošības noteikumus centāmies ievērot arī pastaigu laikā, dodoties uz Alūksnes Bānīša staciju, Jāņkalniņu, izpētot tuvāko un tālāko apkārtni, piedaloties rudens pārgājienā Muižas parkā. 

Pozitīvas emocijas guvām sportojot  Olimpiskajā dienā “Tu vari, ja Tu dari!”, ņemot dalību pasaules akcijā, gājienā pret klimata pārmaiņām “Maini sevi, nevis klimatu!” un Eiropas sporta nedēļā.

Interesanta un aktivitātēm bagāta izvērtās Miķeļdiena “Atver rudentiņam vārtus!”, kad palīdzējām saimniecei un viņas draugiem novākt rudens ražu. Ar prieku un gandarījumu novācām pašu sēto, auzdēto ražu grupas mazdārziņā, ko aiznesām iestādes pavārītēm.

Grupiņā pārrunājām par darbiņiem, kas jāveic līdz Miķeļiem. Secinājām, ka šogad padevusies laba ābolu raža. Pēc bērnu iniciatīvas gatavojām ābolu kūku, cienājamies ar ābolu ievārījumu un garšojām ābolu sulu.

Paldies visiem, kas mums šo mēnesi palīdzēja izvērst interesantu, aktivitātēm un emocijām piepildītāku.

4. grupas skolotājas Lusine PETROSJANA– GOLUBEVA, Ilze HOLLA