Jaunās telpās Jaunlaicenes bibliotēka un ģimenes ārsta prakse

Jaunlaicenes bibliotēkas jauno telpu atklāšanā pulcējās pagasta pārvaldes, struktūrvienību pārstāvji, pašvaldības vadība, kolēģi no citām novada bibliotēkām, lasītāji
Evitas Aplokas foto

24. septembrī Jaunlaicenes pagastā atklāja jaunās pagasta bibliotēkas telpas bijušās skolas ēkā. Turpat blakus bibliotēkai jaunu mājvietu radusi arī Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses vieta.

 Līdz šim ilgstoši pagasta bibliotēka un arī ģimenes ārsta prakses vieta atradās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos. Turpmāk tās atradīsies plašās, labiekārtotās telpās, kas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai uz jaunajām telpām varētu pārcelties bibliotēka un ģimenes ārsta prakses vieta, skolas ēkā Alūksnes novada pašvaldība veica ievērojamus pārbūves darbus. Kopējās pārbūves izmaksas bija ap 120 tūkstošiem eiro, un tās ietvēra gan telpu atjaunošanu bibliotēkas un ģimenes ārsta prakses vajadzībām, gan maģistrālā ūdensvada izbūvi, kā arī teritorijas labiekārtošanu. Darbus pēc SIA “Alūksnes projekti” izstrādātās tehniskās dokumentācijas veica SIA “Pamati” un būvuzraudzību nodrošināja IK Āre Pilds.

 Jaunajās bibliotēkas telpās valda plašums un gaišums – te ir ērta vieta lasīšanai un informācijas meklēšanai uz vietas, atsevišķa telpa iekārtota mazākajiem lasītājiem, var organizēt arī pasākumus lasītājiem.

 Bibliotēkas jauno telpu atklāšanas pasākumā Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāju Ivetu Šķepasti sveica Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte un kultūras darba speciāliste Valda Zeltiņa.

Atklāšanas pasākumā svinīgi lentu pārgriež Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine

 – Bibliotēka ir ne tikai grāmatas gulēšanas vieta. Caur grāmatām šeit dzīvo daudzas pasaules – fantāzijas, mīlestības, ceļojumu, zināšanu, izglītojošā, zinātnes. Atnāc un atrodi šeit to pasauli, kuru vēlies. To šeit var sasniegt, neceļojot, nebraucot prom, netiekoties ar šiem cilvēkiem, bet izlasot viņu domas. Tāda vieta pagastā cilvēkiem ir vajadzīga, kur bagātināt savu dvēseli un audzēt sevī cilvēku, ne tikai darot darbu, bet arī iekšēji, caur zināšanām un izlasītajiem vārdiem, – tā bibliotēkas nozīmi raksturoja Kultūras un sporta nodaļas vadītāja S. Eglīte.

 Bibliotēkas vadītāju I. Šķepasti svētku reizē sveica arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa ar kolēģēm, novērtējot, ka Jaunlaicenes bibliotēka no mājīgām, bet mazām telpām ir nonākusi plašās telpās, kas vairāk atbilst bibliotēkas funkcijām un uzdevumam un nu jaunajām telpām atbilstoši jārada arī saturs.

 – Grāmatas – tas ir viens, bet vēl ir arī pārējās aktivitātes, lai motivētu cilvēkus nākt uz bibliotēku un izmantot tās bagātības, kas te ir atrodamas gan internetā, gan tradicionālajā formātā plauktos.

Lasītājiem novēlu, lai jūsu ceļš ved biežāk uz bibliotēku, bet bibliotēkas vadītājai – lai ir daudz palīgu no pagasta iedzīvotājiem, kolēģiem, brīvprātīgajiem, lai bibliotēka vienmēr ir atvērta, dzīvības pilna un gaiša, –  sacīja I. Ozoliņa.

Jaunajās telpā ikvienu sagaidīja bibliotēkas vadītāja Iveta Šķepaste, pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine un bijusī tautas nama vadītāja Māra Svārupe, kura vadīja bibliotēkas atklāšanas pasākumu

 Jaunlaicenes bibliotēku sveica arī Jaunlaicenes muižas muzeja un tautas nama pārstāves, kaimiņos esošās dakteres Prindules ģimenes ārsta prakses kolektīvs, pagastu bibliotēku vadītājas, kā arī lasītāji.