Ekoskolu Rīcības dienas 2019 “Par nākotni bez klimata krīzes”

Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā.
Rīcības dienas veltītas Klimata krīzes tēmai. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki. Tas šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm. Varat gan savā skolā, gan katram atsevišķi veicināt izvēles par labu nākotnei bez klimata krīzes.
Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par klimata krīzes cēloņiem, risinājumiem un ikkatra cilvēka iespējām izdarīt izvēles par labu nākotnei bez šādas krīzes.

Par klimata krīzi
Nav šobrīd svarīgākas un steidzamākas vides problēmas par klimata krīzi. Lai arī klimats lēnām mainījies vienmēr, pēdējā gadsimta laikā cilvēki ar naftas produktu, gāzes un akmeņogļu dedzināšanu jau par 40% palielinājuši svarīgās CO2 gāzes daudzumu Zemes atmosfērā, aizsākot planētas sasilšanu un straujas, neparedzamas klimata pārmaiņas. Pirmās izmaiņas redzamas jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, apdraudot dzīvo dabu, lauksaimniecības ražas, veselu pilsētu un pat valstu pastāvēšanu. Tomēr tikai no mūsu rīcības atkarīgs, vai klimata pārmaiņas nesasniegs katastrofālus apmērus, rezultātā padarot lielu Zemes daļu cilvēkiem neapdzīvojamu. 2018. gadā zinātnieki pēc pasaules līderu lūguma publicēja visas aktuālās informācijas apkopojumu, kurā secināts – lai novērstu katastrofālās sekas, nepieciešams pārstāt piesārņot atmosfēru līdz 2050.gadam.Tas joprojām ir pilnībā iespējams, lai gan prasīs lielas pārmaiņas mūsu dzīvēs. Tāpēc svarīgi atgādināt, ka vēlamies nākotni bez klimata krīzes.

Kas būtu jādara citādāk, lai novērstu klimata krīzi?
Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:
• Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā)
• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas)
• Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes)

Lai līdz 2050. gadam novērstu piesārņojumu, mums vajadzēs citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un pārvietoties. Bet to panākt būs daudz vieglāk, ja šajās trijās jomās samazināsim izšķērdību.
Tas nozīmē:
Enerģijas jomā – Latvijā svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, bet jebkura elektrības taupīšana palīdz.
Vairāk – https://ekoskoluenergija.wordpress.com/about/
Transporta jomā – mazāk automašīnu, vairāk iešanas ar kājām un braukšanas ar velosipēdu. Vairāk –https://transportsekoskolam.wordpress.com/transports-un-videinfografika/
Pārtikas jomā – svarīgākais mazāk pārtikas izmest atkritumos. Tāpat ļoti lielu ietekmi rada dzīvnieku produkti, kuru daudzumu mūsu uzturā esam ļoti palielinājuši pēdējos gados – tādēļ gan ārsti, gan vides zinātnieki iesaka to samazināt.
Vairāk – https://partikaekoskolam.wordpress.com/partiku-aun-videinfografika/
Ieskaties arī mūsu apkopotajos materiālos par klimata pārmaiņām – ej.uz/ekoklimats

Bet kā tad ar atkritumiem?
Atkritumi rada daudzas vides problēmas, bet iepakojuma ražošanas un atkritumu piesārņojuma ietekme uz klimata pārmaiņām ir niecīga.
Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss skolām, kurā gan ar interneta balsojumu, gan žūrijas vērtējumu tiks izvēlēti labākie akciju rīkotāji. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem. Šogad mūsu draugu pulkā ir Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītājs, zīmola LUCART pārstāvis Latvijā SIA NMS Riga, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, Operetes teātris, Purenn, izklaides parks “Avārijas brigāde” un beziepakojuma veikals “Turza”.

Stāsti, video un attēli tiks publicēti Vides izglītības fonda tīmekļvietnē un sociālajos tīklos – http://www.videsfonds.lv, https://www.facebook.com/videsfonds/

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv

Anta Apine,
Alūksnes PII “Sprīdītis”vadītājas vietniece izglītības jomā