Ar vairākiem pasākumiem Alūksnē svinēs Lāčplēša dienu

11. novembrī daudzviet Latvijā, tostarp arī Alūksnē un vairākos novada pagastos svinēs Lāčplēša dienu, godinot Latvijas Neatkarības karā kritušos karavīrus un Latvijas valsts aizstāvjus. Jaunajā mastā laukumā pie pašvaldības administratīvās ēkas, Dārza ielā 11, šajā dienā svinīgi pacels Latvijas karogu.

Alūksnes novada jaunsargi piedalīsies visos pasākumos, kas notiks 11. novembrī Alūksnē. Šīs dienas noslēgumā būs Alūksnes novada jaunsargu svinīgā solījuma došana pie 7.Siguldas kājnieku pulka pieminekļa.
Aicinām ikvienu Alūksnes novada iedzīvotāju kopīgi svinēt Lāčplēša dienu, apmeklējot svētku norises. Lāčplēša dienai veltītie pasākumi sāksies pulksten 13:30 Alūksnes Lielajos kapos, kad Alūksnes novada pašvaldības, Kājnieku skolas, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona un skolu pārstāvji noliks ziedus pie Lāčplēša Kara ordeņa karavīru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos.
Pulksten 14:00 plānots piemiņas brīdis pie Baltā Krusta Alūksnes Lielajos kapos. Par svinīgo goda sardzi rūpēsies Alūksnes novada jaunsargi.
Pulksten 16:00 sāksies Lāčplēša dienai veltīts ekumenisks dievkalpojums Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Pulksten 17:30 aicinām visus pulcēties uz piemiņas brīdi laukumā pie pašvaldības administratīvās ēkas, Dārza ielā 11. Šajā pasākumā pirmo reizi jaunajā mastā svinīgi pacels Latvijas karogu. Pasākuma rīkotāji būs sarūpējuši lāpas, kuras varēs saņemt pie administratīvās ēkas, taču tos, kuriem mājās ir savas lāpas, aicinām tās ņemt līdzi.

Pulksten 18:00, pēc svētku pasākuma, aicinām skolu kolektīvus, ģimenes, ikvienu iedzīvotāju kopā ar karavīriem turpināt kopīgo lāpu gājienu gar Alūksnes Jauno pili līdz pat 7. Siguldas Kājnieku pulka piemineklim, kur pulksten 18:30 notiks svētbrīdis, pieminot Brīvības cīņās kritušos pulka karavīrus. Šīs dienas noslēgumā jaunie novada jaunsargi dos svinīgo solījumu pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa.

Lūdzam ikvienu svētku dalībnieku parūpēties par siltu, laikapstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem, lai varētu netraucēti baudīt Lāčplēša dienas norises. Ja tomēr svētku pasākumos kāda iemesla dēļ nevarat piedalīties, tad aicinām 11. novembra vakarā savu mājokļu logos, ievērojot ugunsdrošību, aizdegt svecītes – par Latvijas brīvības cīnītājiem, par mūsu Latviju!

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI

Lāčplēša dienas pasākumu nodrošināšanai 11. novembrī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Satiksme būs slēgta Dārzā ielā, posmā no Helēnas ielas līdz Tirgotāju ielai, un Latgales ielā, posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai, no pulksten 16:30 līdz pulksten 18:30. Tāpat satiksme būs slēgta Baznīcas ielā no pulksten 15:00 līdz pulksten 17:00.

LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMI CITVIET NOVADĀ:

10.00 un 13.00 Alūksnes muzejs aicina uz lekciju “7. Siguldas kājnieku pulka devums Latvijas valsts veidošanā”, ko vadīs Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova. Uz lekcijām lūdzam pieteikties līdz 8. novembrim pa tālruni 25665538. Valsts svētku nedēļā lekciju apmeklējums bez maksas.

Ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana Karvas brāļu kapos, godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.

11.30 Lāčplēša dienai veltīts svētbrīdis pie pieminekļa Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem Ezeriņu kapos. Piedalās Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas kolektīvs.

16.30 lāpu gājiens uz Somu karavīru brāļu kapiem Bejā.

15.00 lāpu gājiens no Liepnas pagasta pārvaldes uz T. Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapos.

16.30 lāpu gājiens no Mālupes pagasta pārvaldes, piemiņas brīdis Mālupes kapos.

15.00 ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru kapiem “Akmeņdruvās” Pededzē.

16.00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Zeltiņu kapos.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste