Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16.janvāra līdz 14.februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”

Alūksnes novadā parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās:

  1. Administratīvajā ēkā – klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā;
  2. Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā, 1.stāvā, „Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

Parakstu vākšanas vietas darbosies katru dienu laika perioda no 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim šādos darba laikos:

Pirmdiena          9-13

Otrdiena            15-19

Trešdiena          9-13

Ceturtdiena        15-19

Piektdiena         9-13

Sestdiena          15-19

Svētdiena          9-13

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā, saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29.dienā (2020.gada 13.februārī) nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E.Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.