Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.01.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.01.2020. darba kārtība

13.01.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 Darba kārtībā:

  1. Informācija par paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai Alūksnes novada skolās 2020./2021.mācību gadā.
  2. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
  3. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
  4. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].
Skip to content