Par ceļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes novada pagastos

Malienas pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ,  ar 10.01.2020. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas :

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs

Posma garums, km

1.

Tomsona pagrieziens – Sebežnieki

3672 002 0092

5.63

2.

Ponkulene – Sviestiņi

3672 001 0037 001

3.463

3.

Miezīša ceļa gals – Baltaissils

3672 004 0043 001

6.98

4.

Brenci – Sakvārne

3672 002 0099 001

4.74

5.

Kaķi – Lenkava

3672 002 0097

0.65

6.

Kūderi – Lauziņi

3672 003 0071 001

1.289

7.

Ūbuļi – Aizkalnieši

3672 003 0119 001

1.28

Skip to content