SILTO DŽEMPERU DIENA

Silto džemperu diena ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Informāciju par šo dienu ar aicinājumu iesaistīties elektroniski izsūtījām savām sadraudzības iestādēm Alūksnes, Apes novados un Rēzeknē.

Mūsu iestādē Silto džemperu dienā bērnudārza telpās jau tradicionāli tiek nedaudz samazināta iekštelpu temperatūra un notiek izglītojošs pasākums bērniem.

 Šogad, iedvesmojoties AS “Simone” valdes locekļa M.Kaļvas lekcijā “Energopārvaldības  plāns Alūksnes pilsētas izglītības iestādēm” un iepazīstoties ar ūdens, siltumenerģijas un elektroenerģijas lietošanas monitoringa rezultātiem tieši mūsu iestādē, nozīmīgi samazinājām apkures temperatūru brīvdienās un diennakts laikā, kad bērni neuzturas iestādē, Silto džemperu dienā arī dienas laikā.

  1. februārī visi tika aicināti uzvilkt siltāku džemperi zaļā krāsā, džemperi ar zaļu akcentu, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu bioloģiskās daudzveidības popularizēšanai, kas šogad bija Silto džemperu dienas saistītā tēma.

Ekopadomes skolotājas – Profesors (Anita ŠNEIDERE), Bite (Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA), Dārzniece (Jolanta APSĪTE)  rīta pusē apciemoja 1., 2., 7., 8. grupu bērnus. Profesors skaidroja bērniem  Džemperu dienas nozīmi. Bitīte un Dārzniece aicināja bērnus izturēties pret dabu saudzīgi, atbildīgi, lai pašiem būtu zaļāka, veselīgāka, tīrāka vide. Katra grupa saņēma puķu podiņu, sēklu paciņu, lai kopā veidotu zaļo augu kasti. Savukārt bērni izstāstīja ciemiņiem par grupas ploginga aktivitātēm un nodeva plakātus kopējai izstādei.

3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11 grupu bērni pulcējās zālē, ”Laboratorijā pie Profesora”. Ar lielākajiem bērniem norisinājās diskusijas par klimata pārmaiņām, ko redzam šobrīd. Par to, kā straujās laika maiņas ietekmē kukaiņu un augu dzīvi, kādas sekas izjūt cilvēki savā dzīvē. Bērni noskatījās arī mācību īsfilmiņu, lai uzskatamāk izprastu šīs problēmas nozīmi. Arī šīs grupas tika aicinātas kļūt par dārzniekiem un katra izlozēja sēklu paciņu, lai grupiņā, visi kopā, tās iesētu puķu podiņā. Katra grupa prezentēja savu plogingā paveikto.

Turpmāk, gaitenī, ejot uz sporta un mūzikas nodarbībām, bērni varēs puķu kastē vērot, kā aug pašu sētie augi un  vienkāršākā veidā salīdzināt garšaugu dažādību, noskaidrot to izmantošanu veselīgā uzturā, šādi rodot pirmo priekšstatu par bioloģisko daudzveidību.

Ciemos pie mums šajā dienā bija arī projekta “Waste Art” koordinatore Dace Laiva, kura iepazinās un atzinīgi novērtēja Iestādes Ekoskolas aktivitātes.

Sagatavoja: 5.grupas skolotāja Jolanta APSĪTE, vadītājas vietniece izglītības jomā Anta APINE